Hizmet Puanı Nedir? Hizmet Puanı Hesaplama

Hizmet Puanı nasıl hesaplanır? Hizmet Puanı Nedir? Hizmet Puanı Hesaplama, Hizmet puanı sorgulama gibi merak edilen soruları cevaplıyoruz.

Hizmet Puanı Nedir? Hizmet Puanı Hesaplama

Hizmet puanı sağlık personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alınarak hesaplanan bir puandır. Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur. Yani hizmet puanı kamu personelinin yer değiştirebilmesi için gerekli olan her yıl artarak devam eden puandır.

Hizmet puanı nasıl hesaplanır?

Kamu personellerinin her yıl belli dönemler puanları güncellenir. Hizmet puanlarının hesaplanmasında nelere dikkat edilir, hangi parametreler puanı değiştirir, hizmet puanı nasıl hesaplanır?

  • Hizmet puanının hesaplanırken İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralama Tabloları esas alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. 
  • Yeni il ve ilçeler kurulması hâlinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.
  • Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.
  • Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.
  • Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.
  • Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

  • Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

Hizmet puanı verilmeyecek haller nelerdir?

Hizmet puanının hesaplanamayacağı durumlar vardır. Personele aşağıda ki hallerde hizmet puanı verilmez;

  • Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde  sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler.
  • Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.

SağlıkPersoneliyiz.Com / Özel Haber

İlgili Aramalar

Hizmet Puanı Sorgulama

Hizmet Puanı Nedir?

Hizmet Puanı Nasıl Hesaplanır?

Hizmet Puanı Hesaplama

Nihat Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER