İl Sağlık Müdürü'nün Görevleri Nelerdir?

İlin en yetkili sağlık amiri olan İl Sağlık Müdürü'nün görevi nedir? İl Sağlık Müdürü'nün görevleri hakkında bilgi veriyoruz.

İl Sağlık Müdürü'nün Görevleri Nelerdir?

Her il merkezinde kurulan İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı’nın ildeki yönetim görevini yerine getirir, İl Sağlık Müdürü sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinin bir kısmını başkan veya başkan yardımcılarına devredebilir ve Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Peki İl Sağlık Müdürünün Görevleri nelerdir bunları inceleyelim;

-Sağlık Bakanlığı'nın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

-Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyindeki tüm personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içindeki personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.

-İl Sağlık Müdürü acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.

-İl Sağlık Müdürü kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını Bakanlığın planlamaları doğrultusunda sağlık hizmetinin sunumunun sağlanması, denetlenmesi ve yürütülmesini temin eder.

-Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen görevleri il ve ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli yaptırımları uygular.

-Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlık tarafından koordinatör olarak görevlendirilmesi halinde belirlenen illere koordinasyon sağlar.

-İl Sağlık Müdürü, görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik iş birliği yapılmasını temin eder.

-İl düzeyinde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için Bakanlık planlamalarında değerlendirilmek üzere önerilerde bulunur.

-İl Sağlık Müdürü, başkan ve başkan yardımcılarının görev dağılımını belirler.

-Sağlık Bakanlığı'n belirlediği sağlık bilişimi standartlarının uygulanmasını, merkezi bilişim sistemlerine veri gönderimlerini, sağlık bilişimi alanındaki projelerin takibini, il genelindeki kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında takip eder, denetler ve gerekli yaptırımları uygular.

-Sağlık Bakanlığı tarafından verilen diğer görevleri yürütür.

İlgili Aramalar

İl sağlık müdürünün görevleri, il sağlık müdürlüğü görev tanımları, il sağlık müdürlüğü görev ve yetkileri hakkında bilgiler verdik.

SağlıkPersoneliyiz.Com / Özel Haber

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 18:26

Deniz Çokbilen


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER