Sağlıkçıların 2020 Ek Tazminat Tutarı Ne Kadar Oldu?

Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir.

Sağlıkçıların 2020 Ek Tazminat Tutarı Ne Kadar Oldu?

Sağlıkçıların 2020 Ek Tazminat Tutarı Ne Kadar Oldu?

Unvanları aynı olsa da bazı personelin maaşları diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personel ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan personelin maaşlarında Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle önemli tutarda fark sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere göre farklılık oluşturmaktadır.

Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,146074* % 90 = 1.248,93 TL, pratisyen tabiplere ise 9500*0,146074 *% 50 = 693,85 TL tutarındadır. Bu tutardan 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlar için (15.10.2008 tarihinden önce memuriyete girenler için) sadece damga vergisi kesilecek, bu tarihten sonra girenler içinse hem % 14 oranında emekli kesintisi hem de damga vergisi kesilecektir.

Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500*0,146074 * % 70 = 971 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,146074 * % 35= 485,69 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70'i oranında olup, bu tutar 9500* 0,146074 * % 70 = 971 TL'dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

Nihat Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER