İdare Yanacak Yıllık İzni Kullandırmak Zorunda!

İdarenin, personelin yanacak yıllık izni kullandırmama gibi bir yetkisi yoktur.

İdare Yanacak Yıllık İzni Kullandırmak Zorunda!

İdare Yanacak Yıllık İzni Kullandırmak Zorunda!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Yıllık İzin Başlıklı 102 maddesinde şu şekilde ifade eder. “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2 gün eklenebilir."

Yine yıllık izin yönetmeliği ile ilgili olarak, Yıllık izinlerin kullanılış başlıklı 103 üncü maddesinde ise “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen 2 yılın izni bir arada verilebilir. Bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.”

Yukarıda ki hükümlerden de anlaşılacağı üzere yıllık izin devlet memuruna tanınmış bir haktır. Bu düzenleme amirlere, izin kullanma zamanı belirleme yetkisi vermiştir. Bu düzenleme ile idare kamu yararı ve hizmet gereklerini ileri sürerek başka bir süre diliminde kullanılmasını isteyebilir. (Ancak bu hak idarece, memurun izin hakkını kaldırma (kullandırtmama) yönünde kullanılamaz.)

Yukarıda ki açıklamalar göz önüne alındığında;

Memurun yıllık izin başvurusunu ileri bir zamanda kullandırtmaya imkanı yok ise idare yıllık izin başvurusunu kabul etmek zorundadır. Kanunun memura tanıdığı hakkın verilmemesi yönünde uygulamada 657 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmü uyarınca suç teşkil edeceğinden yargı hakkını kullanarak, yargıya başvurabilir.

Nihat Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER