Covid-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Teması olan sağlık çalışanlarının değerlendirilmesi hakkında protokol yayımlandı.

Covid-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

Mevcut kanıtlar, COVID-19'un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığını göstermektedir. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar, hastayla teması olanlar veya hasta bakımını yapanlardır.

Bu nedenle, bu hastalara bakım veren sağlık çalışanları, bu infeksiyon açısından yüksek riskli kabul edilmekte ve sağlık çalışanlarının korunması en önemli önceliklerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bu bölümde, COVID-19 hastasıyla temas eden sağlık çalışanlarının, temas sırasında yaptıkları işlemlere ve aldıkları önlemlere göre kategorize edilerek, nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatılacaktır.

Tablo 1: Sağlık Çalışanının COVID-19 Hastası ile Temas Durumunun Değerlendirmesi

Triyaj deskinde kısa konuşmalar, hasta odasına hastayla temas etmeden kısa süreli girişler, taburcu olan hastanın odasına girişler riskli görülmemektedir.

► Hastaya yürüme sırasında eşlik eden, hasta ve çıkartıları ile temas etmeyen ve hasta odasına girmeyen sağlık çalışanı riskli kabul edilmez.

► Hastayla direkt temas etmeyen, hastaya aktif bakım verilen odalara girmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan sağlık çalışanlarında temas riski söz konusu değildir.

Yoğun temas aşağıdaki işlemlerden herhangi biri yapılırken gerçekleşen ve/veya birkaç dakikadan uzun süre hastayla yüzyüze kalmaya neden olan temasları kapsar

► Solunum yolu örneği alınması

► Entübasyon

► Solunum sekresyonlarının aspirasyonu

► Non-invazif ventilasyon

► Oksijen tedavisi

► KardiyopuUmoner resüsitasyon

► NebüUzer kuranımı

► Bronkoskopi/Endoskopi

► Videolaringoskopi

► Diş hekimliği uygulamaları

► Ağız-boğaz-burun muayenesi

► Oftalmolojik muayeneler

► Santral kateter takılması

Nihat Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER