Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Alıyor!

Gaziantep Üniversitesi 85 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alıyor!

Gaziantep Üniversitesi 85 Sağlık Personeli Alıyor!

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2018 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.
Ayrıca ilanın detaylarına www.gantep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

NİTELİK KODU UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
H01 Hemşire 78 - Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
H02 Hemşire 1 - Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde
çalışmış olmak ve 1.5 yıl Organ Nakli hemşiresi olarak Ameliyathanede çalışmış olmak.
H03 Hemşire 1 - Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Üniversite Hastanesinde
çalışmış olmak ve 2 yıl ameliyathane tecrübesi olup Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Sertifikasına Sahip olmak.
L01 Laborant 1 - Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastanelerinde en az 15 yıl
çalışmış olmak.
S01 Sağlık Teknikeri 1 - Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
DS01 Diğer Sağlık Personeli 1 - Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
DS02 Diğer Sağlık Personeli 1 - Diş Protez veya Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
RT01 Röntgen Teknisyeni 1 - Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
- Belgelendirmek kaydıyla Diş Hekimliği alanında BT Bilgisayarlı Tomografi ve Tıbbi Görüntüleme Cihazlarında en az 2 yıl
tecrübeli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz "basvuru.gantep.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır.
Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar öncelikle "basvuru.gantep.edu.tr" adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında
doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika
belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim
edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır

Nihat Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER