İdare Mahkemesi TTB Yöneticisinin Göreve İadesini İstedi!

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi işlemini iptal etti.

İdare Mahkemesi TTB Yöneticisinin Göreve İadesini İstedi!

İdare Mahkemesi TTB Yöneticisinin Göreve İadesini İstedi 

Ankara 3. İdare Mahkemesi, Aile Hekimliği Sözleşmesi feshedilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün itirazını kabul ederek sözleşmesinin feshedilmesi işlemini iptal etti.

24 Eylül 2019’da alınan karar dün (8 Ocak) itibariyle Güngör’ün avukatlarına ulaştırıldı. İdare Mahkemesi tarafından verilen sözleşmenin feshinin iptali kararında şu ifadelere yer verildi: “Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesinin 10’uncu Maddesi ve Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hallerin işlendiğinin tespit edildiğinden bahisle tesis edilen 31.07.2018 tarih ve 2816 Karar nolu dava konusu işlemde. “657 sayılı Kanununun 125’inci maddesinin, E bendinde sıralanmış olan hangi fiil ve/veya fiillere aykırılıktan dolayı işlem tesis edildiği açıkça gösterilmemiş olup, sadece soruşturma raporundaki teklife atıf yapılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”


 

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020, 17:51

Samet Kaya


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER