Mevzuat

Danıştay'dan Radyoloji Teknisyeni Görev Tanımı Kararı
Danıştay'dan Radyoloji Teknisyeni Görev Tanımı Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan Kesin Karar: Radyoloji Teknisyenleri “Skopi ve Radyonüklid Görüntüleme ve Floroskopi İle Radyoopak Madde Enjeksiyonu Yapmayacaklar.”

2020 Yılı Sosyal Tesis Ücretleri Belli Oldu!
2020 Yılı Sosyal Tesis Ücretleri Belli Oldu!

2020 yılı için sosyal tesis ücretleri netleşti.

2020 Yılı Harcırah Miktarları Belli Oldu!
2020 Yılı Harcırah Miktarları Belli Oldu!
Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değiştirildi
Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değiştirildi
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliğ Edildi
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliğ Edildi
İdare Yanacak Yıllık İzni Kullandırmak Zorunda!
İdare Yanacak Yıllık İzni Kullandırmak Zorunda!

İdarenin, personelin yanacak yıllık izni kullandırmama gibi bir yetkisi yoktur.

Sağlık Personeli Mazeret Tayininde İstenen Belgeler
Sağlık Personeli Mazeret Tayininde İstenen Belgeler

Sağlık personeli mazeret tayininde istenen belgeler hangileridir?

Sözleşmeli Sağlık Personeli Sağlık Mazereti Tayini
Sözleşmeli Sağlık Personeli Sağlık Mazereti Tayini