Mevzuat

Sağlık Personeline 3 Aylık Ek Ödeme Resmi Gazetede Yayımlandı
Sağlık Personeline 3 Aylık Ek Ödeme Resmi Gazetede Yayımlandı

Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuda Esnek Düzenleme Genelgesindeki İzinler
Kamuda Esnek Düzenleme Genelgesindeki İzinler

Kamuda esnek düzenleme genelgesindeki izin detayları nelerdir?

25 Yıl Görev Yapan Sağlık Personeli Nöbet Tutar Mı?
25 Yıl Görev Yapan Sağlık Personeli Nöbet Tutar Mı?
3+1 Eş Durumu Tayini Nasıl Yapılır?
3+1 Eş Durumu Tayini Nasıl Yapılır?
Demeçleri Sebebiyle Memura Ceza Verilebilir Mi?
Demeçleri Sebebiyle Memura Ceza Verilebilir Mi?
Memura Saatlik İzin Verilemeyeceğine Dair Danıştay Kararı!
Memura Saatlik İzin Verilemeyeceğine Dair Danıştay Kararı!

Memura mesai saatleri içinde saatlik izin verilirmi, memurun saatlik olarak almış olduğu izinler yıllık izinden düşürülebilir mi? Memurun saatlik izin hakkı varmı?

Yeni Döner Sermaye Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı
Yeni Döner Sermaye Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik