Sendikadan İl Sağlık Müdürüne Suç Duyurusu

Genel Sağlık-İş sendikası İl Sağlık Müdürü’nün kılık kıyafetlerde standardı sağlamak ile ilgili yazısı hakkında savcılığa suç durusunda bulunduklarını açıkladı.

Sendikadan İl Sağlık Müdürüne Suç Duyurusu

Sendikadan İl Sağlık Müdürüne Suç Duyurusu


İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu imzası ile 31.12.2019 tarihinde kurum içindeki tüm birimlere gönderilen yazı kamu kurumlarındaki gelinen noktayı göstermiştir. Yazıda sağlık personelinin görevleri sırasında kullandığı kıyafetlerde standardın sağlanması için 13.02.2019 tarihinde bir takım kıyafet standartları belirlendiği, bu kıyafetlerin ana model, desen ve renkler korunarak “Edep, adap ve inanca uygun şekillerde uyarlanması” gerektiği belirtilmiştir. Çağdaşlığın, bilimin ve bilginin en büyük güç olduğu günümüzde bir sağlık müdürü binlerce çalışanına gönderdiği yazı ile onların kıyafetlerinde edepli ve adaplı olmaları ve kıyafetlerinin de inançlarına uygun olması gerektiğini dayatmaktadır. Kemal Memişoğlu yayınladığı yazı ile sağlık personelini edepli, adaplı ve inançlı olanlar ve olmayanlar olarak ayırmış, kendince olmayanları kıyafetleri ile edepli adaplı olmaya ve inanca uygun davranmaya zorlamıştır. 

Anlaşıldığı kadarıyla İstanbul İl Sağlı Müdürü kıyafet konusunda hukuki düzenlemelerden bi haberdir. Kendisine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Madde 19, 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerini okumasını tavsiye ediyor, görevi mevzuata uygun davranmak olan İl Sağlık Müdürüne 657 sayılı yasanın 10. Maddesindeki “Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanır.” düzenlemesini de hatırlatıyoruz. Yapılması gereken mevzuat hükümlerini uygulamak ve çağdaş kıyafetler içinde, şiddetten uzak, insanca yaşam seviyesinde ücret alan, uygun çalışma koşullarında, uygun çalışma saatlerinde hizmet veren, iş barışı içinde çalışan huzurlu sağlık çalışanına sahip olabilmek için ne yapılması gerektiğini düşünmek ve uygulamaktır. Sağlık müdürü edep, adap ve inanç standardı ile uğraşacağına bu koşulların sağlanmasına çalışmalıdır. Hiçbir sağlık çalışanının edep ve adaplı olmayı müdürden öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Edepli ve adaplı olması gereken birisi varsa o da bu yazıya imza atan Kemal Memişoğlu’nun kendisidir. 

Kurumun saygınlığı edep ve adapla uğraşarak sağlanmaz. Kurumun saygınlığı çağdaş bilimi takip etmekle, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmakla bunun içinde sağlık emekçilerinin sesine kulak vermekle sağlanır. Bu tür ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemlerin kimseye faydası yoktur. İnanç temelli yöneticilik olmaz, olamaz. Anayasal bir ilke olan laik, demokratik hukuk devletinde bu söylemlere yer yoktur. Toplumu ayrıştıran böyle beyanların sağlık emekçilerini huzursuz ve mutsuz etmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Genel Sağlık-İş olarak Cumhuriyetin temel ve vazgeçilmez değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Hukuk ve çağdaşlıktan başka bir yol yoktur. Din istismarcılarına, ahlak zabıtalarına dur demeye devam edeceğiz. Bu yazıda imzası olan İstanbul İl Sağlık Müdürü hakkında bugün (06.01.2019) Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduğumuzu da belirtmek isteriz.   

Zekiye BACAKSIZ 
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı


 

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2020, 15:15

Samet Kaya


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER