Yargıtay kararında, taşeron işçilerin alt işverenden asıl iş verene devredildiklerine dikkat çekilerek, bu durumun iş sözleşmesinin feshi anlamını taşımadığı, tazminat ve izin alacakları durumlarının feshe dayalı haklar olduğu kaydedildi.

Yargıtay, feragat dilekçesi vermeleri şartıyla 2018 yılında kadroya alınan taşeron işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin alacaklarının hesaplanmasında, taşeronluk dönemlerindeki çalışma sürelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine karar verdi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, 2018 yılında taşeron işçilerin feragat dilekçesi vererek sürekli işçi kadrosuna geçirilmeleri sonrasında ortaya çıkan ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin hesaplaması konusundaki çelişkili kararlara çözüm bulmak amacıyla Yargıtay'dan görüş istedi.

"Daire kararında, 2018 yılında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24. maddeler kapsamında hizmet alımı sözleşmesiyle yükleniciler tarafından çalıştırılan işçilerin, açtıkları dava veya icra takibinden feragat ettiklerine dair dilekçe vererek, sürekli işçi kadrosuna alındığı hatırlatıldı."

"İş sözleşmesinin feshinden söz edilemeyeceğinden, işçinin feshe bağlı alacaklar olan kıdem ve ihbar tazminatı ile sözleşmenin sona ermesine bağlı yıllık izin ücreti hakkının doğması mümkün değildir." Hükmünün yer aldığı kararda, verilen feragat dilekçelerinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacakları bakımından hüküm ifade etmediği ve "doğmamış haktan feragat edilemeyeceği" hükme bağlandı.

Kamu-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi : "Hayal Kırıklığı" Kamu-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi : "Hayal Kırıklığı"

Açıklanan nedenlerle, tazminat ve izin alacaklarını hesaplamada taşeron dönemdeki hakların da hesaplanması gerektiğine işaret edilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Davacıların sürekli işçi kadrosuna geçmeden önce 375 sayılı KHK'nin 23 ve 24'üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışmalarının sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonraki çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi ve sözleşmenin sona ermesine bağlı haklar bakımından önceki dönem çalışma süresi de dikkate alınarak çalışma süresinin belirlenmesi gerekmektedir."

Editör: Sinan Yıldırım