3+1 eş durumu tayini nasıl yapılır ve hangi yollar izlenmesi gerekir? Bu konular hakkında bilgiler verdik.

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı personel alımlarını artık sözleşmeli 3+1 şeklinde kapsam adı olarak da 663 sayılı KHK 45-A'lı şeklinde alım yapmaktadır. Bu atama türü yeni ve kadro şekli 657 4/A'lı atamalarından farkı olduğu için sözleşmeli personelin eş durumu tayini de özel bir statüde yapılmaktadır. En çok bilgi kirliliği olan konulardan 3+1 olarak atanan sağlık personelinin eş durumu tayini nasıl yapılır?

Başta 3+1'li sözleşmeli personelin eş durumunu kavrayabilmek için kamuda personel istihdam çeşitleri nelerdir, öncelikle bunları inceleyelim;

a) 657 4/A: Kadrolu olan sağlık personeli istihdam türü,

b) 657 4/B: Çakılı kadrolu olan sözleşmeli sağlık personeli istihdam türü,

c) 663 KHK 45-A:KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli, 

d) 4/C Mevsimlik İşçi şeklinde istihdam edilen,

e) 4/D Sürekli İşçi şeklinde istihdam edilen,

olmak üzere 5 sınıfta istihdam gerçekleşmiştir.

3+1'li Sözleşmeli Sağlık Personeli Eş Durumu Tayini Nasıl Gerçekleşir?

Öncelikle 3+1’li sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayini isteyebilmesi için 1 yıllık çalışma şartının oluşması gerekmektedir. Daha sonra sağlık personelinin nasıl bir eş durumu tayini talep edeceği ön plana çıkıyor. Kendi görev yapmış olduğu kurum ve kuruluşundan, TSK'den, Emniyet'ten, diğer kurum ve kuruluştan veya özel sektörden bu kişiye özel durumlara göre, kişinin eş durumu tayin sonucu etkileniyor. Karşımıza çıkacak olan bu 4 duruma istinaden gerçekleşebilecek olası durumları incelemeden önce 1 yıllık fiili çalışma durumu ne demektir? Bu konu hakkında biraz kısa ama önemli bilgiler verelim.

1 Yıl Fiili Çalışma Durumu Ne Demektir?

3+1 sözleşmeli statüde de en az bir yıl fiili çalışma süre şartı var, kısaca özet geçmek gerekirse bu sene işe başlayan bir personel seneye tayin isteyebilir. Resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri de fiili çalışma olarak kabul görüyor. Ancak burada da özel bir durum söz konusu; peki askerlik fiili çalışmadan sayılıyor mu? Maalesef askerlik sayılmıyor, askerliğinizi görevinizde 1 yılı tamamlamadan görev yapmaya giderseniz, geldikten sonra eksik kalan süreyi çalıştıktan sonra eş durumu tayinini ancak bu şekilde isteyebilirsiniz. Şimdi 3+1’li sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayin çeşitlerine bakalım.

3+1 Sağlık Personelinde Eş Durumu Tayini Çeşitleri Nelerdir?

Kendi görev yaptığı kurum ve kuruluşundan kadrolu veya sözleşmeli 3+1’li personel durumu var ise;

Bu kuraya başvuru yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti sebebi ile yer değişikliği yapabilmesi için;

  • Bulunmuş olduğu ilde bir yıl görev yapmış olması,
  • Eşinin görev yapmış olduğu ilde aynı unvan ve niteliği uygun boş pozisyon ilan edilmiş olması,
  • Eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşunda görev yapan personel olması gerekmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet;

Bu kuraya başvuru yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti sebebi ile yer değişikliği için; bulunduğu ilde en az bir yıl görev yapmış olması şartı ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi ve kadrolu personel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yapmakta olduğunu veya hâkim ya da savcı olduğunu ispat etmek kaidesi ile eş durumu tayini isteyebilirler.

Özel sektör;

Bu kuraya başvuru yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti sebebi ile yer değişikliği için; özel sektörde çalışan 45-A’lı eşin 4 yıl çalışmış olması ve kadroya geçmesi gerekmekte, bu surette 4/A lı olan eş artık tayin isteyebilir özel sektördeki eşin kesintisiz olarak son iki yıl içerisinde 360 gün prim ödemesi 4/A SSK primi olmalıdır.

Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talep eden 663-45/A sözleşmeli sağlık personelinden istenen belgeler nelerdir?

1-)PBS başvuru formu

2-)Eşi 217 sayılı kanun çerçevesinde çalışanların, yer değiştirmesinin mümkün olmadığını belirten ilgili kurumunun atamaya yetkili biriminden alınmış belgenin aslı veya onaylı örneği.

3-)Eşi TSK, mülki idare amirliği, MİT,emniyet,jandarma,sahil güvenlik veya hakim ve savcı olarak görev yapan personelin eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir belge.

4-)Eşi İki ve üçüncü maddelerde belirtilenler hariç başka kurumda kadrolu olarak çalışanlar kadrolu olduğunu belirtir belge ile Sağlık Bakanlığının ilgili personelin her iki ildeki dolu/boş kadro sayısını gösterir belgenin aslı.

Danıştay, Ek İş Yapan Aile Hekimini Haksız Buldu! Danıştay, Ek İş Yapan Aile Hekimini Haksız Buldu!

5-)Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını gösteren onaylı Eş Durumu Belgesi’nin aslı. Eşinin engelli personel olması halinde, engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği eklenecektir.

6-)Eşi engelli personel olanlar, eşinin kadrolu olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği ile eşinin engel durumunu gösterir sağlık raporu. 

Sağlık personeli eş durumu tayini, 3+1 eş durumu tayini 2020, sözleşmeli sağlık personeli eş durumu tayini, eş durumu tayini istenen belgeler ve eş durumu tayini konuları hakkında bilgi verdik.

SaglikPersoneliyiz.Com / Özel Haber