Doktorların yurt dışına göçü durmuyor. 2023’ün ilk iki ayında toplam 465 doktor, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gideceği ülkeye sunmak üzere iyi hal belgesi istedi.

Kendilerine Türkiye’de gelecek göremeyen hekimler, daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama umuduyla yurt dışına göçüyor.
2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. Bu sayı 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245’ti.

2017’den itibaren başvurularda ciddi bir ivme var. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’de ise 1405 hekim söz konusu belgeyi talep etti.

Geçen yıl belge için başvuranların bin 341’i prastisyen, bin 344’üyse uzman hekimdi.

İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var. 

Son 11 yılın ilk iki ayında iyi hal belgesi alan hekimlerin sayısı ise şöyle: 2012’de altı, 2013’de 21, 2014’de 24, 2015’de 27, 2016’da 30, 2017’de 76, 2018’de 81, 2019’da 194, 2020’de 158, 2021’de 166, 2022’de 354.

Beyaz Reform Çare Olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Beyaz Reform dediği düzenlemeler de hekimleri yurtta tutmaya yetmedi. Beyaz Reform’un açıklandığı Ağustos 2022, yılın en çok iyi hal belgesi talep edildiği ay olarak kayda geçti. Ağustosta 281, eylülde 255, ekimde 215, kasımda 264, aralıkta da 268 hekim iyi hal belgesi için TTB’ye gitti.

Editör: Sinan Yıldırım