YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 13/9/2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Eki için tıklayınız

Editör: Sinan Yıldırım