Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada;

Hukuka aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması kararı aldığımız Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli uygulamasından dönülerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır şeklinde düzenleme getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemelerde;

Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı

ağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, takibi ve kontrolü ile koruyucu sağlık hizmetlerinin standartlara uygun olarak yerine getirilmemesi gibi Bakanlıkça belirlenen performans hedeflerine ulaşılamaması halinde sözleşmenin Bakanlıkça yenilenmemesine karar verilebilecek olması gibi ifadeler mağduriyete neden olacaktır.

Söz konusu değişikliğin objektiflikten uzak ve idare lehine sınırsız bir keyfiyet alanı yaratacak şekilde düzenlemeler kabul edilemezdir.

Sendikamız tarafından bu tür düzenlemelerin revize edilmesi, çalışanlara fayda sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına TBMM nezdinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Editör: Sinan Yıldırım