“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirlenen;

Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak
  1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 53 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;
  2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
  2. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli
  3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu
  4. Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği
  5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
  6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış
  7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  8. Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

batman-universitesi-saglik-personeli-alimi-yapacak1

Editör: Sinan Yıldırım