Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 190 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.”

Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak Selçuk Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Yapacak

canakkale-onsekiz-mart-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak3canakkale-onsekiz-mart-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak4canakkale-onsekiz-mart-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak5canakkale-onsekiz-mart-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak1canakkale-onsekiz-mart-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak2

Editör: Sinan Yıldırım