7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunulan tekliflerin memuru yok saydığı gerekçesiyle Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in aldığı karar doğrultusunda; 22 Ağustos 2023 tarihinde iş bırakma kararı alınmıştır.

Genel Sağlık-İş olarak; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı, acil ameliyatlar aksatılmadan sağlık hizmeti verilecek şekilde, ülke genelinde 1 (bir) günlük iş bırakma eylemleri yapacağımızı buradan duyuruyoruz. 

Hekim, Tıbbi Sekreter Oldu! Hekim, Tıbbi Sekreter Oldu!

İş bırakma kararı için tıklayınız.