Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Adayların Dikkatine Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Adayların Dikkatine

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personel için 20 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına ilişkin “Sınav Uygulama Kılavuzu”na aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Sınav Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.