Hekimsen, Sivas Zara Devlet Hastanesi pediatri uzmanı Dr. İrfan Öz sevk ettiği bir hasta yakını tarafından SABİM'e şikayet edilerek tehditlere maruz kaldığını ve sağlıkta şidddetin ve tehditlerin odağı olduğunu iddia ettiği SABİM'in kapatılmasını istedi.

Hekimsen Yaptığı Açıklama;

Olay, hastanın ayırıcı tanı konulma imkanı olmayan merkezden donanımlı bir merkeze sevk edilmesi nedeniyle yaşanmıştır. Hasta yakını hastanın sevk edilmesi yerine yatırılmasını istemiş, hastane müdürünü de buna aracı yapmaya kalkışmıştır. Amacına ulaşamayınca da SABİM'i arayarak şikayette bulunmuş; şikayetinde “Doktorları boşuna dövmüyorlar” gibi amacını aşan, hadsiz ve maalesef günümüzde doktoru ile anlaşamayan her hastanın diline pelesenk olmuş, kalıplaşmış çirkin ifadeyi kullanmıştır.

SABİM tarafından haklı olup olmadığına bakılmaksızın oluşturulan şikayet kaydı Zara Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne iletilip işlem başlatılmıştır.

Hekimsen Hukuk Birimi konuya müdahil olmuştur. Sendikamız adına gerekenler yapılmaktadır. Meslektaşımızın her daim yanındayız.

Bu örnek, SABİM konusunda yaşanılan ilk örnek değildir. SABİM kapatılmadığı müddetçe son da olmayacaktır.

Bakanlık Yetkililerine Soruyoruz

Hastanın ya da yakınının hekime ne yapması gerektiğini dikte etme hakkı var mıdır?

Hastane müdürünün hekimin tıbbi yaklaşımına müdahale etme yetkisi var mıdır? Hangi bilgi, yetki ve statü ile hekimin sevk kararını etkilemeye çalışmaktadır?

Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı

SABİM'de çalışan operatörlerin durumu değerlendirme ve konuyu başhekimliğe bildirmedeki yetkinliği nedir?

Amacına hizmet etmek yerine bir mobbing aracı haline gelmiş olan SABİM üzerinden hekimlerin çalışma şevkini kırmaya daha ne kadar devam edilecektir?

Hekimlerimizin kararlarına bilgisi, yetkisi ve izni olmayan hiçbir gücün müdahale edemeyeceğini, sağlıkta şiddet ve tehditlerin karşısında Hekimsen'i bulacaklarını hatırlatıyoruz. İlgili yetkililere taleplerimizi bir kez daha iletiyoruz.

Editör: Sinan Yıldırım