Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş ; Fırat Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hemşire üyelerine Başhekim Yrd. Murat Gönen tarafından zorla, mobbinguygulanarak küfürlü kelimelerle sekreterlik yaptırılmak istendiğini söyledi. 

KARATAŞ, açıklamasında şunları söyledi: ''Fırat Üniversitesi Hastanesi Kan Alma biriminde çalışan hemşirelere tehdit ve dayatma ile sekreterlik yaptırılmaya çalışıldığını ve bunu bir kısım hemşirenin zorla kabul etmek zorunda kaldığını ve bir kısım hemşirenin de yapmak istememesi sonucu Başhekim Yrd. Murat Gönen tarafından çağrılıp, yer değiştirilme ile tehdit edilmiş, ayrıca özel muayene kan alma birimine giderek zorla ve küfürlü sözlerle yaptırmaya çalışmıştır.

Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı

Bu da yetmiyormuş gibi hemşirelerimizin görev yerleri değiştirilmiş bu şekilde cezalandırılmaya gidilmiştir. Konu ile daha önce Rektörlük ve Başhekimliğe yazılı ve sözlü olarak başvurulmasına rağmen maalesef; F.Ü. Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yrd. Bilal Üstündağ ve Hastane Başhekimi Prof.Dr. İrfan Kaygusuz sessiz kalmış, Başhekim Yrd. Murat Gönen'in  hemşirelerin yasal olarak görev tanımında olmayan sekreterlik görevini zorla ve tehdit ile yaptırmak istemesine  seyirci kalmışlardır. Sağlık Çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığı bir ortamda bir idarecinin  meslektaşlarımıza bu şekilde mobbing uygulamasını ve haksız yere yer değiştirme ile hizaya getirmeye çalışmasını kınıyoruz. Sağlık Çalışanları kanunlarda belirtilmiş görev tanımlarına göre çalışırlar. Keyfi ve angarya iş yüklenemez. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 45.maddesine göre de “ Hiçbir memur sınıfın dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılması olanağı yoktur. Kısaca "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." denilmesine rağmen inatla sırf Başhekim Yrd. Murat Gönen'in egosunu tatmin etmek için arkadaşlarımızın görev yerleri değiştirilmiştir. 

Artık yeter, F.Ü. Hastanesi yönetiminin baskı, tehdit ve mobbiglerine dur denilmelidir. Çalışma barışını zedeleyecek, Sağlık Çalışanlarını hizaya getirme operasyonlarına dur denilsin! Sayın Rektör Prof.Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yrd. Prof.Dr. Bilal Üstündağ ve Hastane Başhekimi Prof.Dr. İrfan Kaygusuz yapılanlara ne zamana kadar sessiz kalacaksınız! Sağlık Çalışanlarına zulüm eden, onları tehdit ve mobbing uygulayan bu Başhekim Yrd. Murat Gönen'i ne zaman görevden alacaksınız? Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum; Sağlık Çalışanlarına mobbing uygulayan, değersizleştiren, aşağılayan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Murat Gönen'i ve buna seyirci kalan başta; Hastane Başhekimi İrfan Kaygusuz'u, Rektör Fahrettin Göktaş ve Yardımcısı Bilal Üstündağ'ı size şikayet ediyorum. Fırat Üniversitesi Hastanesi Çalışanlarını bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Hastane çalışanları baskı ve zulüm görmekte ve korkularından ses çıkaramamaktadırlar. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusnda bulunduk. Ayrıca görevlendirmelerin iptali için İdari Mahkemeye başvurumuzu yapacağız. Üyelerimizin sonuna kadar yanında olacağız.''


Kaynak: TuranGazetesi

Editör: Sinan Yıldırım