Doktor Ve Asistanları Tehdit Eden Şahsa Hapis Cezası! Doktor Ve Asistanları Tehdit Eden Şahsa Hapis Cezası!

Küçük işlemleri yapacaklar

Sağlık Bakanlığı’nın “Her gebeye bir ebe” hedefi doğrultusunda, ebeler için öngörülen, normal doğumun teşviki için doğum takibinden operasyonel işlemlere kadar geniş yetkiler tasarlanan madde, “ebelerin normal doğum esnasında lüzumu halinde hekimi çağırması ve yapabilecekleri küçük tıbbi işlemlerin Bakanlıkça belirlenmesi”ne yönelik rötuşlarla benimsendi. Böylece ebelere gebelik başlangıcından itibaren geniş yetkiler tanınmış oldu. Düzenleme aynen yasalaşırsa ebeler, Sağlık Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmelik doğrultusunda küçük tıbbi işlemleri yapabilecekler. Normal doğumu gerçekleştirebilecekler ve hekimleri gerekli olması halinde çağıracaklar.