Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. KSBÜ bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 4/B persnel alımı yapılacak. KPSS puan sırası ile yapılacak alımlar Lise ve Ön Lisans seviyesinde gerçekleştirilecek. Buna göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi " Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli, Şoför, Teknisyen, Tekniker, Büro Personeli " kadrolarında sözleşmeli 100 personel alımı yapacak.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu:  40 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 40 Destek Personeli, 1 Şoför, 5 Teknisyen

Ön Lisans Mezunu: 3 Tekniker, 5 Büro Personeli, 6 Sağlık Teknikeri

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.

Ayrıca adaylardan Herhangi bir Sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartı aranacak.

Özel Başvuru Şartları nedir?

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ( KSBÜ ) sözleşmeli personel alımı için özel olarak KPSS, Eğitim ve mesleki şartlar aranacak.

KPSS Şartı Nedir?

2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli seçme sınavından Lise içn P94 ve Ön Lisans için P93 puan türünden en az 50 ve alanına göre 70 KPSS Puanı almış olmak şartı aranacak.

Mülakat Yapılmayacak!

Üniversite personel alımında KPSS Puanı kullanılacak. En yüksek puandan en düşük puana kadar kontenjan sayısına göre yerleştirme yapılacak.

KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eğitim Şartı Nedir?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

KSBÜ sözleşmeli personel alımı başvuruları için süreç başlamıştır. Adaylar başvurularına ilanın yayım tarihi ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuru yapmaları gereklidir. Bu kapsamda başvurular sadece istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 31 Ocak - 14 Şubat 2023

Başvuru Adresi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Merkez / Kütahya

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınabilir )

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

9- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

10- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

12- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çok Sayıda Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Editör: Sinan Yıldırım