Şehir Hastanelerine Mobbing Engeli Şehir Hastanelerine Mobbing Engeli

Davayı hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesi verdiği kararda kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı günlerde tutulan nöbet ücretlerinin ödenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Mahkeme Anayasanın angarya yasaktır ve 657 Sayılı Kanun’da yer alan kurumca izin kullanmasına izin verilmeyen memurlara nöbet ücreti ödenmesi ile ilgili hükümlere dikkat çekilerek idarenin nöbet ücreti ödenmesi işleminin reddetmesinde hukuka uyarlılık bulunmadığına dikkat çekti. Türk Sağlık-Sen üyesinin yoksun kaldığı nöbet ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdi.