Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.”necmettin-erbakan-universitesi-bircok-bransta-personel-alimi-yapacak3necmettin-erbakan-universitesi-bircok-bransta-personel-alimi-yapacak1necmettin-erbakan-universitesi-bircok-bransta-personel-alimi-yapacak2

Editör: Sinan Yıldırım