Hekim ve sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin 24 TL ile 65 TL, icap nöbetlerin ise 9 TL ile 26 TL arasında belirlenmesi tepkiye neden oldu. Artan enflasyon karşısında nöbet ücretlerinin çok düşük kaldığına dikkat çeken sağlıkçılar “Bir hekim ya da hemşire nöbet ya da icap için kuruma gidişi, orada nöbeti karşılığında yapmış olduğu harcama tutarı, verilen ücreti de sıfırlamakta. Tüm meslekler içinde en az nöbet ücreti hekim ve sağlıkçılara veriliyor, bu kabul edilemez” dedi.

BİR ÇORAP BİLE ALAMADIK

2023 yılı nöbet ve icap nöbeti ücretleri belirlendi. Uzman hekim, pratisyen hekim, diş hekimi, hemşire ve sağlık personelinin nöbet ve icap nöbeti ücretlerinin düşüklüğü dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, her yıl nöbet ücretlerine itiraz ettiklerini ancak çok düşük kaldığını belirterek "Önceki yıllarda çok düşüktü ama bu yıl enflasyonun yükselmesi, her gün zam ve hayat pahalılığına rağmen bunların hiç dikkate alınmaması ayrı bir sorun. Sağlık Bakanlığı ve iktidar bu aşamada bunları hiç göz önünde bulundurmuyor. Çok düşük oranda bir artış yapmış, buna da artış denirse... Bu koşullarda, bu kadar düşük ücretlere sağlıkçılar nasıl nöbet tutsun?" diye sordu. Ökten, şöyle devam etti: "Ne yazık ki en düşük nöbet ücretleri meslekler arasında hekimler ve sağlık emekçileridir. Bir de giyim yardımı adı altında yardım yapılmıştı o da çok komik rakamlardı. Bir çorap bile alınamayacak paralar sağlıkçıların hesaplarına yatmıştı."

“Ben Salağım Servisimden Başka Servise Gittim” Cezası Belli Oldu “Ben Salağım Servisimden Başka Servise Gittim” Cezası Belli Oldu

ÜCRETLER ERİDİ

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya ise “Uzman hekime tuttuğu saatlik nöbet karşılığı 65 TL verilecek, icap nöbeti karşılığında ise 26 TL. Hemşireye ise nöbet ücreti olarak 39 TL icap nöbeti için ise 15 TL verecek. Bir saatte bir ayakkabı boyacısı emeğinin karşılığı daha fazla kazanacaktır. Bir hekim ya da hemşire nöbet ya da icap için kuruma gidişi orada nöbeti karşılığında yapmış olduğu harcama tutarı verilen ücreti sıfırlamakta” diye tepki gösterdi. Yalçınkaya, “Bu hafta kamuda çalışan işçilere ne kadar fazla mesai alıyorsunuz diye sorduk. Sorduğumuz kurum en düşük yevmiyeye sahip kurumlardan birisi. 30 yıllık bir işçi hafta sonu 9 saatlik mesai karşılığında 920 tl alıyor, aynı 9 saat için uzman hekim 581 tl, hemşire 290 tl alıyor... İktidar kurumlardaki sağlık emekçisi eksikliğini gidermek yerine sağlık emekçisine nöbet tutturarak açığı kapatmayı tercih ediyor. Sağlık emekçisi ise düşük maaşları nedeniyle geçimlerinde katkı sağlayan nöbet dayatmasını kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bu durum sağlık emekçisinin daha da ucuz işgücü olmasını getirmekte” değerlendirmesini yaptı. Yalçınkaya, nöbet uygulamasına ilişkin sorunları şöyle özetledi:

• Sağlık emekçisine özellikle asistan hekimlerde 130 saatin üzerinde nöbet tutturulmasına rağmen 130 saat üstü ücret ödenmemekte, yine icap nöbetinde ise 120 saatin üzerinde icap ücreti ödenmemektedir.

Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) ve toplum sağlığı merkezlerinde ise maksimum verilecek saat 60 saati geçememektedir.

• Gece nöbet tutmanın ek bir ödemesi bulunmamakta, hafta sonu nöbetçi olmanın artırımlı bir ücreti bulunmamakta, bir kamu işçisinde fazla mesainin hem gece tarifesi hem hafta sonu tarifesi değişmekte

• İcap nöbetinde kuruluş araçları ile personelin evinden alınıp iş yerine intikali sağlanmamakta, acil durumlarda çoğu zaman sağlık emekçisi kendi aracı ya da taksi ile kuruma gitmekte verilen ücret ulaşım giderini karşılamamaktadır.

• Gece ya da hafta sonu 24 saat nöbet tutan sağlık emekçisinin yemek sorunu ise normal mesaideki yemek sorunundan daha sorunlu bir hal almış durumdadır. Verilen nöbet ücreti yol ücreti ve yemek ücretine harcanmakta.

• 2015 yılında uzman hekimin saatlik nöbet ücreti 4,7 dolara denk gelirken bugün ücreti 3,4 dolara gerilemiştir. Hemşirenin ise 2,8 dolardan 2 dolara gerilemiştir.

Editör: Sinan Yıldırım