Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.saglik-bilimleri-universitesi-cok-sayida-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak6saglik-bilimleri-universitesi-cok-sayida-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak5saglik-bilimleri-universitesi-cok-sayida-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak4saglik-bilimleri-universitesi-cok-sayida-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak3saglik-bilimleri-universitesi-cok-sayida-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak2saglik-bilimleri-universitesi-cok-sayida-sozlesmeli-personel-alimi-yapacak1

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup istenilen belgeler ile ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gün bitimine kadar https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine online olarak
başvurmaları gerekmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

Başvurular online alınacak olup posta, faks veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  2. Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Editör: Sinan Yıldırım