Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada 665/43A kapsamında, sözleşmeli statüde görev yapan sağlık personelinin Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sözleşmeli hemşire eşinin yanına tayin talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından “eşinin kadrolu olmaması sebebiyle” reddedilmesi üzerine Genel Merkez tarafından dava açıldığı belirtildi.

Davayı görüşen İstanbul 9. İdare Mahkemesi verdiği kararda 45/a sözleşmeli personelin başka bir kurumda görev yapan eşinin kadrolu olması halinde 663 Sayılı Kanun’da yer alan belirli şartların oluşması durumunda nakil hakkı getirildiğine dikkat çekti. 

Mahkeme kararında üyemizin eşinin Afyonkarahisar ili dışında teşkilatı bulunmayan bir kurumda görev yaptığına vurgu yaptı.  Eşinin kamu kurumunda görev yaptığı ve kamu personeli olduğunun tartışmasız olduğuna dikkat çekilerek ve de yer değiştirme olanağı da bulunmadığının açık olması karşısında eş mazereti sebebiyle atanma isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığına dikkat çekildi.

Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı

Dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Editör: Sinan Yıldırım