Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar Ali Yalçın'dan 'Toplu Sözleşme' Sürecindeki Açıklamalar

Bunun en acı örneği 15 Temmuz hain darbe girişimidir’ diyen Başkan Zengin; ''Devlete hizmet etmenin bilincinden uzak, adam kayırmacılıkla hak etmeden geldikleri görevlerde devletimizin ve milletimizin geleceğine kast ettiler. Bu yüzden kamuda ehliyet ve liyakatin esas alınmasına yönelik talebemizi ısrarla dile getirmekteyiz. Çünkü bu değerler devlet yönetiminde bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu durumun vahametini ve acı sonuçlarını bilerek diyoruz ki, mart ayında gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda sözleşmeli yönetici atamalarında Adalet, Liyakat ve Ehliyet ıskalanmamalıdır. Bu değeri yabana atmayıp en güzel şekilde taçlandırmak için yapılacak olan sözleşmeli yöneticilikte de ehliyet ve liyakatı benimseyerek yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sadakati esas alan görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Sağlık Bakanlığı’ndan Beklentimiz Hakkaniyettir”
 

Açıklamasında Kuran-ı Kerim ayetinden örnek de veren Zengin, “Bu sistemin benimsenmesi ile kurumlarda barış ortamını, adaleti,  iş dayanışmasını, görev bilincini, sevgi ve saygıyı da tesis etmiş olacağız. “Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. (Nisa-58)” diyen bir dinin mensupları olarak hayatımızın her alanında liyakati esas alan bir sistem oluşturmak zorundayız. Bu değeri taçlandırmak için yapılacak olan iş, sözleşmeli yöneticilikte de ehliyet ve liyakati esas alarak objektif bir sınavla bu atamaları gerçekleştirmektir. Adaletin ve hakkaniyetin bir gereği olarak Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz budur'' dedi.  

“Sadakatle Değil, Liyakatle”       
   
Başkan Zengin açıklamasına şöyle devam etti, “Kamu kuruluşunu yönetecek idarecilerde ehliyet aranmaz; yakınlık, sadakat, cemaat ve aidiyet yeterli görülürse bu yapıdan sağlıklı bir kamu yönetimi çıkmaz. Devlette yükselmenin sadakatle değil liyakatle olması gerekmektedir. Ehliyet ve liyakatin olduğu yerde hantallık olmaz, kayırma olmaz, hizmette yerindelik olur, vatandaş memnuniyeti olur, huzurlu toplum olur, müreffeh ülke olur. TÜRK SAĞLIK-SEN haksızlığa, liyakatsizliğe karşı her zaman olduğu gibi azimle hukuki ve fiili meşru mücadele verme kararlığındadır.”

Editör: Sinan Yıldırım