6. Dönem Toplu Sözleşme Protokolüne göre, memur maaşlarına 2022’nin Ocak ve Temmuz döneminde %5, Temmuz ve Aralık döneminde ise %7, 2023 yılının Ocak ve Temmuz dönemi için %8, Temmuz ve Aralık dönemi içinde % 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılması kararı alındı.

Toplu sözleşme protokolüne göre 2023 yılı Ocak ayında memurlara % 8 zam oranına ilaveten enflasyon farkı ile beraber toplam yüzde 16,48 oranında zam yapıldı. Buna ilaveten Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 13,52 oranında da ek zam yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir çok konuşmada, çalışanlara Ocak ayında ciddi şekilde zam yapılacağını yönelik sinyalleri vermişti.

Bilindiği gibi 1. Basamakta görev yapan sağlık çalışanlarının ücretleri temel maaş + taban Ek Ödeme şeklinde, 2. ve 3. Basamakta görevli sağlık çalışanlarının ücreti ise temel maaş + Taban Ek Ödeme + Teşvik Ek Ödemesi şeklinde yapılıyor.

TEŞVİK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personeline yapılacak teşvik ödemeleri bakanlık tarafından yayımlanan çalışma takvimine göre her ayın yirmisine kadar yapılması gerekiyor.

2023 Ocak ayında temel maaş ve taban ek ödemeye hükümetin memurlara yapacağı zam oranında artış yapılacak.

Ancak teşvik ek ödemelerinde memur zammına gelen zam oranı yansımayacak. Çıkarılan son düzenlemeyle toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan 6 ayda bir yapılan memur zammıda Teşvik kat sayısını doğrudan etkileyecek. Ancak burada önemle belirtmek isteriz ki; memur maaş zammı, 1. basamakta görev yapan sağlık personelinin teşvik ek ödeme kat sayısını etkileyecek olup 2. ve 3. basamakta görev yapan personelin teşvik ek ödeme katsayısına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

Teşvik ek ödemeleri kazanılan puana göre o günün mali durumu ve gelirine göre hesaplanarak ödeniyor.

Teşvik artışında karar Sağlık Bakanlığının vereceği talimatlara bağlı. Kısaca hükümetin memura vereceği yüzdelik zam, teşvik ek ödemesine yansımamaktadır.

Editör: Ertuğrul Gülmez