Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

van-yuzuncu-yil-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak1

van-yuzuncu-yil-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak2

van-yuzuncu-yil-universitesi-cok-sayida-saglik-personeli-alacak3

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 1. Müracaatlar, 27/07/2023 – 10/08/2023 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “www.yyu.edu.tr” adresinde yer alan İş Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 3. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 4. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 1. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER:

 1. İş Talep Başvuru Formu (“www.yyu.edu.tr” sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.)
 2. Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )
 3. 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
 4. Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da “aslı gibidir” onaylı sureti,
 5. Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,
 6. Adli Sicil Kaydı.
 7. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

  İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı
  Başvuru Tarihleri: 27 /07/2023 -10 /08/2023 (mesai bitimine kadar)
  Başvuru Şekli: Şahsen
  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı / VAN
  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tel: 0432–486 54 22-22003

Editör: Sinan Yıldırım