Sağlık Bakanlığı’nın ilçe Devlet Hastanelerinde ki aile hekimliği çalışanlarına nöbet ücreti ödenmez ve izin verilmez şeklindeki görüş yazısını mahkemeye taşıyan Sağlık-Sen’e yargıdan sevindirici haber.

İŞTE DETAYLAR

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Sulusaray İlçe Devlet Hastanesinin acil servisinde görev yapan aile hekimlerine verilecek nöbet görevlerinin ne şekilde olacağı hususunda görüş istemesi üzerine olay yargıya taşındı.

İl sağlık müdürlüğünün görüş talebine cevap veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, aile hekimliği çalışanlarına nöbet ücreti ödenmeyeceğini, nöbete görevlendirilen aile hekimliği çalışanlarının ertesi gün nöbet izni kullanmaksızın mesaisini sürdüreceğini belirtti.

Aile hekimleri için öngörülen çalışma şekli ve koşullarının aile sağlığı çalışanları için de geçerli olduğu ve aynı şekilde uygulanacağı görüşüne yer verilmişti.

Yazının İptali İstendi

Sağlık-Sen idarenin bu görüşünü yargıya taşıyarak yazının iptalini istedi.

Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı Genel Sağlık İş: Memur Yok Sayıldı

Sağlık-Sen dava dilekçesinde, yazının hukuka aykırı olduğunu ve bu kararın daha önce Danıştay tarafından iptal edildiğini dile getirdi.

İlçe Hastanelerinde Görevli Aile Hekimliği Çalışanları Nöbet Ücreti ve Nöbet İzni Karar Emsal

Aile hekimliği çalışanlarına nöbet ücreti verilmemesinin ve nöbet izninin kullandırılmamasının anayasal bir hak olan angarya yasağına aykırı olduğunu belirten Ankara 7. İdare Mahkemesi, anayasaya ve hukuka aykırı olan Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Editör: Sinan Yıldırım