Aile Sağlığı Merkezleri, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolay erişebilmesi ve hızlı hizmet alabilmeleri açısmdan oldukça önemli bir yere sahiptir.

Temel görevleri koruyucu sağlık hizmetleri olan Aile Sağlığı Çalışanları, pandemi sürecinde de salgınla birebir mücadele etmiş, günlerce evlerine gidememiş, ailelerini görememiş, görevleri sırasında hastalanmış en önemlisi de görev şehitleri vermişlerdir.

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabi olarak çalışan ve temel görevleri koruyucu sağlık hizmetleri olan Aile Sağlığı Çalışanları kamu kurumlarında çalışan diğer sağlık çalışanlan ile aynı sorumluluk ve görev bilinci ile çalışmalarma karşın en az maaşı almakta ve pek çok haktan mahrum kalmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Bu madde ile 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na tabii olarak çalışan Aile Sağlığı Çalışanlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin (1,5) katını aşmamak üzere ibaresi (3) katını aşmamak olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/11/2004 Sayılı 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin beşinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için (6) katım, aile sağlığı çalışanı için (3) katım aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay sonuçlanmn ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içerisinde ödenir. 

Aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. 

Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir.”

Editör: Sinan Yıldırım