Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Aile Hekimlerinin sorunlarını gündeme getirmişti. Bunun üzerine Bakan Fahrettin Koca, Milletvekili Sefer Aycan’ın Aile Hekimlerinin sorunları ile ilgili sorularını cevapladı.

Aile Hekimlerinin sorunlarının çözülmesi vatandaşın daha iyi hizmet almasını sağladığını savunan Aycan,

“Ülkemizde bilindiği gibi birinci basamak tedavi hizmetlerini Aile Hekimleri yerine getirmektedir. 23 bin Aile Hekimi Aile Sağlık Merkezlerinde görev yapmaktadır. Aile Hekiminin daha iyi hizmet vermesi ülkemiz için çok önemlidir” dedi.

Soru önergesindeki soruları cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti;

“Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Sefer Aycan tarafından verilen “Aile hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine” ilişkin 7/70961 esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabıdır. Ülkemizde bilindiği gibi birinci basamak tedavi hizmetlerini Aile Hekimleri yerine getirmektedir. 23 bin Aile Hekimi Aile Sağlık Merkezleri’nde görev yapmaktadır. Aile Hekiminin daha iyi hizmet vermesi ülkemiz için çok önemlidir.

Bu kapsamda; Sorular:

Memurlar Masaya Bu Teklifle Gelecek Memurlar Masaya Bu Teklifle Gelecek

1) Aile hekimlerinin iş yükünü azaltmak için her aile hekimi için 4.000 olan kayıtlı kişi üst sınırının 2.500 kişiye indirilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?

2) Aile hekimlerine tıbbi sekreter verme konusunda bir çalışmanız var mıdır?

3) Aile sağlığı merkezlerine güvenlik görevlisi verilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır?

Cevaplar:

1) Uygulamaya ilk geçişte bölgede ortalama 3.500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimliği birimleri planlanmış olup, hâlihazırda 3.000 kişi için planlama yapılmaktadır. 2023 yılında 2.700 kişiye bir aile hekimi olması hedeflenmektedir.

2-3) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun “Personelin statüsü ve mali haklar” başlıklı 3’üncü maddesinde yer alan “Aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir” hükmü ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi hükümleri çerçevesinde, aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler. Bu kapsamda, aile hekimleri aile sağlığı merkezi gider ödemelerinden karşılanmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak güvenlik görevlisi ve tıbbi sekreter çalıştırabilmekte veya bu hizmet için hizmet satın alabilmektedir. Hali hazırda; aile hekimliği uygulamasında görev yapan tıbbi sekreter ve güvenlik personelinin istihdamı yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılmaktadır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.”

Editör: Ertuğrul Gülmez