Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2023-01)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizin tüm birimlerinde ve yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığıhttps://pdb.bandirma.edu.trinternet sayfasından detaylı bilgi alabileceklerdir.

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

3- "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu olmamak.

4- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.5- Adayların ilgili 2022 KPSS(B) grubu (Ortaöğretim (Lise) için KPSS-P94, Önlisans için KPSS-P93, Lisans için KPSS-P3) puan türüne sahip olması gerekmektedir.

6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9- "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ve "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucu olumlu çıkan personel ile sözleşme imzalanacaktır.

10- Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.

11- Adayların aranan niteliklere başvurunun başlangıç tarihinden önce sahip olmaları gerekmektedir.

12- Sertifika, belge veya tecrübe istenilen pozisyonlar için aranılan belgelerin veya tecrübelerin ilan tarihinden önce alınmış / sağlanmış olması gerekmektedir. İlan başlangıç tarihinden itibaren alınan belgeler / sağlanan şartlar kabul edilmeyecektir.

13- Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak-1bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak-3bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak-4bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak-5bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak-6bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak-7bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak-8bandirma-onyedi-eylul-universitesi-75-sozlesmeli-personel-alacak

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GENEL GÖREVLERİ:

Destek Personeli görev tanımları adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Üniversitemiz, iş / işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.

-Söz konusu pozisyon temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacaktır.

-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak! Adalet Bakanlığı 22 Bin 120 Yeni Personel Alımı Yapacak!

-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak.

-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

-Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek.

-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.

-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.

-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.

-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

-Temizlik olmak üzere bu alanda verilecek diğer işleri yapmak.

C- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ:

1- Başvurular online ön başvuru ve şahsen evrak teslimi olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecektir.

2- Online Ön Başvurular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İlan Bilgi Sistemihttps://ilan.bandirma.edu.trüzerinden 04.04.2023 10:00-18.04.2023 17:00 tarihleri arasında gerçekleştirildikten sonra, 04.04.2023 10:00-18.04.2023 17:30 tarihleri arasında şahsen başvuru olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

3- Başvuruda istenilen tüm belgeler pdf olarak yüklenecektir.

4- İki aşamalı başvuruyu gerçekleştirmeyen (sadece İlan Bilgi Sisteminde başvurusu olup şahsen evrak teslim etmeyen, evraklarını şahsen teslim etmeyen, iki aşamalı başvurusunu gerçekleştirdikten sonra İlan Bilgi Sisteminden başvurusunu geri çeken, taslak aşamasında kalan başvurular, posta vs.) tüm başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

5- Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olan aday adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.

6- Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

7- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

8- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

10- İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin İlan Bilgi Sisteminde ilgili alanlara yüklenmesi ve süresi içerisinde şahsen teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır.

11- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini de ilgili alanlara yüklemeleri ve şahsen evrak teslimi sırasında sunmaları gerekmektedir.

12- Online ön başvuru ve şahsen başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın bilgilerini ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen form ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

13- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve takviminde ilanın her aşamasında iptal ve / veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ç- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

İlan şartında gerekli olan tüm belgeler İlan Bilgi Sisteminde ilgili alanlara yüklenmek zorundadır.

Öğrenim Bilgileri kısmında lise, önlisans, lisans gibi mezuniyet bilgileri ve not döküm belgeleri yüklenecektir.

Başvuru Kapsamında İstenen Dosyalar kısmında başvuru yapılacak pozisyona ait belgelendirilmesi gereken tüm belge / sertifika / rapor vs. ilanda belirtilen sıraya göre yüklenecektir.

Sınav / Mezuniyet Bilgisi kısmında ilanda istenen KPSS puanına ait sonuç belgesi yüklenecektir.

Şahsen teslim edilecek belgeler:

1- Beyan Formu (Şahsen başvuru sırasında doldurtulacaktır.)

2- İlan Bilgi Sistemi üzerinden yapılan başvuruya ait Başvurularım / Başvuru Bilgisi sayfasının imzalı çıktısı.

3- Noter vekaletinin aslı (Vekaletle yapılacak evrak teslimleri için)

4- Nüfus Kayıt Örneği

5- Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

6- Mezuniyet Belgesi (Yurtdışında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)

7- Başvurulan unvan için aranılan sertifika / belge / rapor (İlandaki sıraya göre listelenerek hazırlanacak)

8- Başvurulan unvan için aranılan tecrübeye ilişkin kurum antetli kağıdına ilgili çalışma belgesinin ıslak imzalı veya e-imzalı hali ve barkodlu meslek kodu ve açıklamalarını gösterir SGK hizmet dökümü

9- Emeklilik veya yaşlılık aylığı almadığına dair belge.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://bandirma.edu.trvehttps://pdb.bandirma.edu.tr) yayımlanacaktır. Gemi Adamı (kaptan) pozisyonu için KPSS puanı şartı aranmamakla birlikte şartları sağlayan adaylar yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav ile ilgili detaylar internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

2- Her unvan için asıl aday sayısının kaç katına kadar yedek aday belirleneceğine Üniversite tarafından oluşturulan Kurul ve Komisyonlar tarafından karar verilecek olup asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3- İnternet sayfasında yayımlanan sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Hak kazanan adayların atanmaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli tebligat İlan Bilgi Sistemi üzerinde beyan edilen e-posta adreslerine yapılacak ayrıca telefonla bilgilendirileceklerdir. Posta ile evrak gönderilmeyecektir.

5- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, başvurularını geri çeken adaylar haklarını kaybederler.

7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir

E- İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığıhttps://pdb.bandirma.edu.trinternet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Adres: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu,

Bandırma/BALIKESİR

F-DİĞER HUSUSLAR:

1- Üniversitenin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2- İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Editör: Sinan Yıldırım