Bilim kurulunda, ilk temasda bulunan 112 ve aile hekimlerinin de temsilcileri bulunmalıdır.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir: “Gelişmiş ülkelerde sağlık sisteminin temelini koruyucu hekimlik ve birinci basamaktaki temsilcileri olan aile hekimleri oluşturur. Koruyucu hekimliğe ve birinci basamağa verilen önem ve ayrılan kaynak gelişmişlik indeksleriyle paralellik göstermektedir.”

'Hekimler Göçü'nde Temmuz Rekoru! En Büyük Kayıp İstanbul'da 'Hekimler Göçü'nde Temmuz Rekoru! En Büyük Kayıp İstanbul'da

Dr. Demir, “Çin’de Aralık 2019’da başlayan ve sınır ülkelerle beraber ülkemize de geleceği belli olan, en sonunda da ülkemizde güçlü bir şekilde yayılmaya başlayan COVİD19 hastalığına karşı Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulumuz hepimizin desteklediği uygulamalar gerçekleştirdi ve bu uygulamalar salgının ülkemize geç ulaşmasında büyük katkı sağladı. Koronavirüs Bilim Kurulumuzda branşlarında çok değerli hocalarımız bulunmasına rağmen, Birinci basamak sağlık hizmetlerinin herhangi bir temsilcisinin, herhangi bir aile hekiminin bulunmaması nedeniyle yakın zamanda ne yazık ki son derece yanlış kararlar da alındı.” dedi.

Bunun yanı sıra sahada en yüksek risk grubunda yer alan acil sağlık çalışanlarını temsilen bir temsilcinin de bilim kurulunda yer alması gerekmektedir.