İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası

Karara göre, halen devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 31 Aralık 2013’e kadar devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirmeleri yapılacakolantabip ve uzman tabiplerden, belirlenen yükümlülük sürelerinin yüzde 85’ini tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır.Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye veŞanlıurfaillerinde, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılıSağlıkHizmetleri Temel Kanununa göre halen Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 31/12/2023 tarihine kadar Devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirmeleri yapılacakolantabip ve uzman tabiplerden, belirlenen yükümlülük sürelerinin yüzde seksen beşini tamamlayanlar Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar. (2) Birinci fıkra kapsamda hesaplanacak yükümlülük süresi, 3359 sayılı Kanunda belirtilen en düşük süre olan 300 günden az olamaz”.

Editör: Sinan Yıldırım