Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile başlayan yeni süreçte ekonomi yönetiminin atacağı adımlar bu programla takvime bağlanacak. Enflasyonla kesintisiz mücadele sürecek, işgücü piyasası reformu yapılacak, fahiş fiyat ve maliyetler düşürecek, çalışanların gelirleri enflasyona karşı korunacak, işgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. Gelir ve servet eşitsizliğinin azaltılması, dar gelirlinin korunmasını esas alan program Eylül'de açıklanacak. Ekim'de de Meclis'e gelecek. Yeni dönemde ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi de önlenecek.

Kamu-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi : "Hayal Kırıklığı" Kamu-Sen'den Toplu Sözleşme Tepkisi : "Hayal Kırıklığı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan Program'da üç yıllık döneme ilişkin temel ekonomik büyüklükler, makro politikalar, reform adımları yer alacak. Ekonomi yönetimi, "reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırım, kalkınma ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara" odaklanacak.

Ekonominin yol haritasında ön plana çıkacak bazı önemli başlıklar şöyle:

ÜCRETLERE VERGİ AVANTAJI SAĞLANACAK

Enflasyonun çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek, refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak. Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar belirlenerek yeniden düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Brüt ücret ile çalışanların Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilimine girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.

İSTİHDAMDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

İş gücü piyasası reformları ile işgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş sözleşmeleri şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak. Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.

İstihdam büroları gibi modellerle geçici istihdam imkânı da sağlanacak. Uzaktan çalışma yöntemleri, aktif işgücü piyasaları geliştirilecek. Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek yapıya kavuşturulacak. İstihdam büroları gibi modellerle geçici istihdam imkânı da sağlanacak. Uzaktan çalışma yöntemleri, aktif işgücü piyasaları geliştirilecek. Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek yapıya kavuşturulacak.

YATIRIMIN ÖNÜNDE ENGEL KALMAYACAK

Ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Uluslararası sermaye yatırımları için uygun ortamın yaratılmasına yönelik politikalar izlenecek, kolaylaştırıcı yapılar, teşvik edici ilave düzenlemeler yapılacak. Kamu harcamaları kompozisyonu uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyecek sektörler lehine dönüştürülecek.

GIDA FİYATLARI DÜŞECEK

Enflasyonun dar gelirliye etkisi azaltılacak. Enflasyon tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek. Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek. Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projeleri hızlanacak.

VERGİ YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Vergi türleri itibariyle dolaylı vergilerin sistemdeki ağırlığı görece azaltılacak. Vergi denetim personeli takviye edilecek. Ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak. Girişimciliğe yönelik yasal ve idari engeller ile belirsizlikler son bulacak. Finansal sistem daha da güçlendirilecek. Finansal ürünlerde çeşitliliğe gidilecek. Sermaye piyasaları derinleştirilecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak, TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek, döviz rezervleri artırılacak.

(SABAH)

Editör: Sinan Yıldırım