Çelik konstriksiyonla güçlendirme yapılan Cerrahpaşa’da, çocuk ve acil binaları dışında kalan diğer tüm bölümler, Yeşilköy Atatürk Havaalanı’na taşınıyor. Beklenen Marmara depreminde Fatih bölgesinin en riskli ilçeler arasında yer alması ve Cerrahpaşa Hastanesi'nin binalarının da eski yapıda olması deprem önlemleri için zaruri bir durum.

Gerçekleşen bu acil durumdan dolayı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devam edebilmesi için, Cerrahpaşa yerleşkesine yakın konumda yer alan Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı komşuluğundaki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum ve Afet Hastanesi'nin tamamının geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesine verildiği belirtildi.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ NEREDE?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluş tarihi 1827 olup, İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın sınırları içindeki Yedinci Tepe’nin olduğu bölgede, Marmara Denizi’ne doğru alçalan eğimli bir arazi üzerinde yer alır. Yerleşkenin olduğu bölge, Bizans döneminde, XII. Bölge’nin içinde ve kentin en önemli anayolu olan Mese’yi Altın Kapı’ya bağlayan aks üzerindeki Forum Arkadios’un güney batısındadır.

Günümüzde Fatih ilçesi, Cerrahpaşa Mahallesi içinde bulunan yerleşkenin sınırlarını; Doğuda Yokuş Çeşmesi sokağı, batıda Etyemez Tekkesi sokağı, güneyde Abdurrahman Nafiz Gürman caddesi ile kuzeyde Kocamustafapaşa caddesi çizer.

Bu kapsamdaki yerleşkenin kuzeybatısında Esekapı Külliyesi/İbrahimağa medresesi (Şu anda, Yeşilay Danışmanlık Merkezi; YEDAM), kuzeyinde Haydar Kethüda Camii, güneyinde ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyazıd-ı Cedid (Etyemez) Camii, Kadem-i Şerif Tekkesi (Şu anda, İsra Uluslararası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği), Nefise Hanım Çeşmesi ve Kasap İlyas Camii aynı ada içinde bulunmakla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesine sınır komşuluğu yapar.

HASTANE VE SEMTE ADINI VEREN CERRAH MEHMET PAŞA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi adını, Cerrah Mehmet Paşa'dan alır. (Ö.1604) Vezirlik ve sadrazamlık yapmış olan Cerrah Mehmet Paşa’nın bu semtte; cami, türbe, medrese, sebil, çeşme, şadırvan, çifte hamam gibi birçok eser yaptırması nedeniyle semt 16. yy.dan itibaren Cerrahpaşa adıyla anılır.

1 Milyon 123 Bin 211 Depremzedeye Sağlık Hizmeti Verildi 1 Milyon 123 Bin 211 Depremzedeye Sağlık Hizmeti Verildi

Aslen bir devşirme olan Mehmet Paşa Enderun’dan yetişmiş olup, 1582’de 4. Vezir iken III. Murat’ın oğlu Şehzade Mehmet (III. Mehmet)’i sünnet etmesinden dolayı cerrah lakabı ile anılmaya başlanır. Herhangi bir tıp eğitimi alıp-almadığı, ne kadar süre ile saray cerrahlığı ya da hekimlik yaptığı konusunda net bir bilgiye ulaşılamamıştır.

CERRAHPAŞA HASTANESİ DOKTORLARI VE BÖLÜMLERİ

Cerrahi tıp bilimleri bölümü, dahili tıp bilimleri bölümü ve temel tıp birimleri bölümü olmak üzere pek çok alanda hizmet vermekte olan hastanenin akademik kadrosunda alanında uzman hekimler yer almaktadır. Eğitim araştırma hastanesi olmasının yanı sıra hastalar, bulunduğu birime göre profesörler tarafından takip edilebilmektedir.

Türkiye'nin en deneyimli ve alanında uzman hekimlerine ev sahipliği yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, devlet hastaneleri arasında en çok tercih edilen kurumlardan biridir. Tıp alanında uzman olmak isteyen adayların en çok tercih ettiği ve yerleşmek isteği üniversite hastanelerinden biridir.

Editör: Sinan Yıldırım