CHP İzmir milletvekili Sevda Eren Kılıç memurlara, kamuda çalışan sözleşmeli personele ve emeklilere giyecek ile yakacak yardımı yapılması için kanun teklifi verdi.

Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Promosyon Anlaşmasını Yaptı! Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Promosyon Anlaşmasını Yaptı!

Teklif, memurlara ve sözleşmeli personele her yılın ocak ayında bir kez ödenmek üzere 2 bin lira giyecek ile kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında 1000'er lira ısınma ve doğal gaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılmasını öngörüyor.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlara kasım, aralık, ocak ve şubat aylarında 1000'er lira ısınma ve doğal gaz giderlerini karşılamak üzere yakacak yardımı yapılması da teklifte yer alıyor.