Kayınvalideleri Ölen Damatlardan Sağlık Personellerine Bıçaklı Saldırı Kayınvalideleri Ölen Damatlardan Sağlık Personellerine Bıçaklı Saldırı

AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 01.12.2022  tarihli 0-.2127 Sayılı Aile Hekimliği Çalışanlarının Sözleşmelerinin Yenilenmesi konulu düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde de iptali talepli açılan davada  Danıştay 2.Dairesi 2021/19014 Esas sayılı dosyamızda  tarafımıza tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararında; Dairemizin E:2021/18987 esasına kayden açılan davada, 22/11/2022 tarihinde verilen kararla, dava konusu edilen düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, işbu davada yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesine yer bulunmamaktadır. Danıştay 2.Dairesi 2021/18987 E.  22.11.2022 tarihinde  aynı  düzenlemenin yürütmesinin durdurmasına kararı verildiğinden, yeniden bir YD kararı vermemiştir.