Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması

AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 01.12.2022  tarihli 0-.2127 Sayılı Aile Hekimliği Çalışanlarının Sözleşmelerinin Yenilenmesi konulu düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde de iptali talepli açılan davada  Danıştay 2.Dairesi 2021/19014 Esas sayılı dosyamızda  tarafımıza tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararında; Dairemizin E:2021/18987 esasına kayden açılan davada, 22/11/2022 tarihinde verilen kararla, dava konusu edilen düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, işbu davada yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesine yer bulunmamaktadır. Danıştay 2.Dairesi 2021/18987 E.  22.11.2022 tarihinde  aynı  düzenlemenin yürütmesinin durdurmasına kararı verildiğinden, yeniden bir YD kararı vermemiştir.