Söz konusu karar, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ihtar puanı alması durumunda destek ödemelerinin kesilmesine ilişkin maddeleri içeriyordu. Ancak, Danıştay'ın aldığı kararla bu maddelerin yürütmesi durdurulmuş oldu.
Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 25 Ağustos 2022 tarihinde yürürlüğe girmesinden bu yana uygulanan "aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ihtar puanı alması halinde destek ödemelerinin kesileceğine" dair maddelerin iptal edilmesi talebiyle Danıştay'a başvurdu. Sağlık-Sen, "bir eylem nedeniyle iki ceza verilemez" gerekçesini ileri sürerek, söz konusu maddelerin iptal edilmesini istedi.

Danıştay 2. Dairesi'nde görülen bir davada, Sağlık-Sen, 25 Ağustos 2022 tarihinde yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren yönetmeliğin 18. ve 21. maddelerinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Sağlık-Sen, ihtar puanı alan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süreyle destek ödemesi yapılmayacağını öngören söz konusu maddelerin hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, dava dilekçesinde, ihtar puanının ardından ücret kesintisi yapılmasının ikinci bir ceza olduğu ve bir eylem nedeniyle iki ceza verilemeyeceği vurgulandı.

Sağlık-Sen, bu gerekçe nedeniyle ilgili maddelerin iptali talebiyle açtığı davada, hukuka aykırı hükümlerin yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Danıştay 2. Dairesi Sağlık-Sen’i haklı bularak, ilgili maddelerin yürütmesini durdurdu. Karara göre, bundan sonra ihtar puanı alan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarından destek ödemesi kesilmeyecek.

Editör: Sinan Yıldırım