Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Tazminat

MADDE 1 (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana İlinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yüreğir ilçeleri, Diyarbakır İlinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri ve Elazığ İlinin Merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışmakta olan;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele, c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personele,

Türk Profesör Özel Hastane Fiyatına İsyan Etti: Hastanemetre İşliyor Türk Profesör Özel Hastane Fiyatına İsyan Etti: Hastanemetre İşliyor

ç) İlgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele, 6/2/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2.059,99 TL tazminat ödenir. Söz konusu tazminat; (a), (b), (c) ve (c) bentleri kapsamındaki personelden, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla bu Karar kapsamındaki yerlerde geçici olarak görevlendirilenlerede ödenir.

(2) Tazminattan, eşlerden her birinin ayrı ayrı yararlanması durumunda, her bir eşe bu tutarın %75’i ödenir.

Fazla çalışma ücreti

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde depremler nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan 657 sayılı Kanuna tabi personele; 6/2/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle, ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti olarak ödenir.

Özel hesaptan yapılacak ödemeler

MADDE 3- (1) Fazla çalışma ücreti ile geçici olarak görev yapan personele ödenecek tazminat, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde ilgili valiliklerce açılan özel hesaptan ödenir.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Sinan Yıldırım