DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KODU

UNVANI

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

ADET

CİNSİYET

NİTELİKLERİ

HM 01

Hemşire

Lisans

KPSS   (P3)

66

E-K

a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

c)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d)Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

HM 02

Hemşire

Lisans

KPSS   (P3)

2

E-K

a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

c) Yenidoğan Canlandırma Sertifikası, Anne Sütü Teşvik Ve Emzirme Eğitimi, Kardiopulmoner Resusitasyon (CPR) Eğitimi Belgelerine sahip olmak,

ç)Yenidoğan Servisinde 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

HM 03

Hemşire

Lisans

KPSS  (P3)

2

E-K

a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

c) Bir sağlık kuruluşunda en az 2 (iki) yıl cerrahi ameliyathane tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile belgelendirmek.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanelerinde görevlendirilecektir.

HM 04

Hemşire

Lisans

KPSS   (P3)

2

E-K

a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

c)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

ç)Stoma ve Yara Bakımı Eğitimi/Sertifikasına sahip olmak.

d) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

ECZ 01

Eczacı*

Lisans

KPSS şartı yoktur.

1

E-K

a)Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

b) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

c) Üniversitemiz hastanelerinde görevlendirilecektir.

EBE 01

Ebe

Lisans

KPSS     (P3)

1

K

a)Ebelik Lisans programından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Bir Tüp Bebek Merkezinde en az 3 ay eğitim almış olmak ve sağlık kuruluşlarında alanıyla ilgili mesleki deneyime sahip olduğunu belgelemek.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde Kadın Doğum, Jinekolji veyaTüp Bebek Merkezinde çalıştırılmak üzere görev yapacaktır.

BİO 01

Biolog

Lisans

KPSS     (P3)

1

E-K

a) Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak

b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Hastanelerin Tüp Bebek Bölümünde Androloji konusunda 5 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile belgelendirmek.

ç) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır.

BİO 02

Biolog

Lisans

KPSS     (P3)

1

E-K

a) Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında en az 2 yıl laboratuvarda çalışmış olduğunu belgelemek.

c)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

ç) Üniversitemiz Hastaneler Başhekimliğinde görev yapacaktır.

ST 01

Sağlık Teknikeri

(Tıbbı Görüntüleme)

Önlisans

KPSS P93

1

E-K

a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir

ST 02

Sağlık Teknikeri

(Tıbbı Görüntüleme)

Önlisans

KPSS P93

2

E-K

a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanelerinde görevlendirilecektir.

ST 03

Sağlık Teknikeri

(Tıbbı Görüntüleme)

Önlisans

KPSS P93

1

E-K

a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Dental BT cihazı kullanılmasına ilişkin eğitim alıp ve bunu belgelendirmek.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanelerinde görevlendirilecektir.

ST 04

Sağlık Teknikeri

(Anestezi Teknikeri)

Önlisans

KPSS P93

8

E-K

a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

ST 05

Sağlık Teknikeri

(ATT/Paramedik

Önlisans

KPSS P93

1

E-K

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Temel İlk Yardım Eğitimi, İleri Yaşam Desteği Eğitimi belgelerine sahip olmak.

ç)Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

DİY

Diyetisyen

Lisans

KPSS  (P3)

1

E-K

a)Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik

bölümünden mezun olmak.
b) 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) Sağlıklı Beslenme Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir

LAB 01

Laborant

Önlisans

KPSS   (P93)

1

E-K

a)Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
c) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir

 

 

DİĞS 01

Diğer Sağlık Personeli (Perfizyonist)

Lisans

KPSS   (P3)

1

E-K

a) Perfüzyon lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

 

 

DİĞS 02

Diğer Sağlık Personeli (Sterilizasyon Görevlisi)

Ön Lisans

KPSS   (P93)

2

E-K

a) Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği veya Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi programından Önlisans mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Üniversitemiz Diş Hekimliği Hastanelerinde görevlendirilecektir.

 

 

DES1

Destek Personeli

(Temizlik Görevlisi)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

10

E

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.

c) Üniversitemiz Hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.

ç)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

DES2

Destek Personeli

(Garson/Kat Hizmetleri)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesi ve MEB onaylı Kat Hizmetleri Personel Geliştirme ve Uyum Sertifikasına sahip olmak.

c)Servis Ustalık Eğitim belgesine sahip olmak.

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

ç)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d) Alanında 1 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antetli yazı ile belgelendirmek.

e) Üniversitemize bağlı Sosyal Tesissilerde görev yapacaktır.

 

 

DES3

Destek Personeli

(Temizlik Görevlisi)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

10

K

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.

c) Üniversitemiz Hastanelerinin ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.

ç)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

e) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

DES4

Destek Personeli

(Hasta Bakım ve Temizliği

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

9

   

     E

a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.

b)Hasta ve yaşlı bakımını yapacak engeli bulunmamak.

c)Hastanın Kişisel Temizlik Bakımı Hasta Transferi, Hastanın Tetkik Materyalleri ile Medikal Malzemenin Nakli Hasta Yataklarının Düzenlenmesi gibi vb. hasta bakım ve temizliğini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

e)Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir

 

 

DES5

Destek Personeli

(Hasta Bakım ve Temizliği

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

9

   

      K

a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi) kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dallarının birinden mezun olmak.

b)Hasta ve yaşlı bakımını yapacak engeli bulunmamak.

c) Hastanın Kişisel Temizlik Bakımı Hasta Transferi, Hastanın Tetkik Materyalleri ile Medikal Malzemenin Nakli, Hasta Yataklarının Düzenlenmesi gibi vb. hasta bakım ve temizliğini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

e) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

 

 

DES6

Destek Personeli

(Hasta Bakım ve Temizliği

Önlisans

KPSS  (P93 )

8

   

      E

a) Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b)Hasta ve yaşlı bakımını yapacak engeli bulunmamak.

c) Hastanın Kişisel Temizlik Bakımı Hasta Transferi, Hastanın Tetkik Materyalleri ile Medikal Malzemenin Nakli gibi vb. hasta bakım ve temizliğini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

e)Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir

 

 

DES7

Destek Personeli

(Hasta Bakım ve Temizliği

Önlisans

KPSS  (P93 )

8

   

      K

a) Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b)Hasta ve yaşlı bakımını yapacak engeli bulunmamak.

c) Hastanın Kişisel Temizlik Bakımı Hasta Transferi, Hastanın Tetkik Materyalleri ile Medikal Malzemenin Nakli gibi vb. hasta bakım ve temizliğini ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

e) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

 

 

DES8

Destek Personeli

(Temizlik Görevlisi)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

4

K

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.

c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.

ç)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.

 

 

DES9

Destek Personeli

(Temizlik Görevlisi)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

9

    E

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.
b) MEB onaylı hijyen belgesine sahip olmak.

c) Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık, kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliği vb, bahçe bakımı sulama ve budama, dağıtım ve taşıma gibi işlerde çalıştırılacaktır.

ç)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)Rektörlüğümüze ait tüm birimlerde görev yapacaktır.

 

 

DES10

Destek Personeli

(Isıtma ve Soğutma)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

3

E

a) Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının; İklimlendirme Sistemleri veya Soğutma Sistemleri dalından mezun olmak

b))2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

c) Alanında 1 yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.

ç)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES11

Destek Personeli

(Camcı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim kurumlarının Seramik ve Cam Teknolojisi alanından mezun olmak.

b)Alanında 1(bir) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

c) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

ç) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından görev yapacaktır.

 

 

DES12

Destek Personeli

(Camcı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim kurumlarının Seramik ve Cam Teknolojisi alanından mezun olmak.

b)Alanında 1 (bir) yıl deneyim sahibi olmak.

c) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

ç) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES13

Destek Personeli

(Seramikçi)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.

b)Yer, Duvar Seramik Bazalt Granit ve Kaplama işlerinde 1 (bir) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

c) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

d) Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

e)Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından görev yapacaktır.

 

 

 

 

 

 

DES14

Destek Personeli

(Boyacı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak

b)Boya ve Badana, Alçı, Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

c)Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

ç)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES15

Destek Personeli

(Boyacı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.

b)Boya ve Badana, Alçı, Alçıpan,  Kağıt, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübesi olmak ve bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antetli yazı ile belgelendirmek

c)Görevlendirildikleri birimde ihtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek

ç)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

d)Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.

DES16

Destek Personeli

(Mobilyacı)

Önlisans

KPSS   (P93)

1

E

a)Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon Önlisans programından mezun olmak.
b) MEB onaylı 3308 sayılı Kanuna göre alanıyla ilgili  Ustalık ve Usta Öğreti Ustalık Belgesine sahip olmak

c) 2022 KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

ç) Bilgisayar Destekli Mobilya Tasarım ve Üretim Planlama Sertifikasına sahip olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

e)Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.

 

 

DES17

Destek Personeli

(Mobilyacı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanının İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi  dalından mezun olmak

b) ) MEB onaylı 3308 sayılı Kanuna göre İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi Ustalık Belgesine sahip olmak

c) Görevlendirildikleri birimde İhtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

ç)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

d) Alanında 3 yıl tecrübesi olmak bunu belgelendirmek

e) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES18

Destek Personeli

(Sıhhı Tesisat / Basit Bakım Onarım)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

2

E

a)Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak.

b) Alanında 1(bir) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgendirmek

c) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES19

Destek Personeli

(Sıhhı Tesisat / Basit Bakım Onarım)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma Ve Sıhhi Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak.

b) Alın ve Füzyon Kaynağı, Sıhhı Tesisat ve Kalorifer bakım- onarım işlerini yapabileceğine ilişkin deneyim belgesine sahip olmak

c) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

d) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.

 

 

DES20

Destek Personeli

(Sıhhı Tesisat / Basit Bakım Onarım)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a) Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Yap Tesisat bölümü mezunu olmak

b) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

ç)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

d) Görevlendirildikleri birimde İhtiyaç duyulması halinde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

e) Üniversitemiz Çermik Meslek Yüksekokulunda Basit Bakım, Tesisat işlerinde Görev yapacaktır.

 

 

DES21

Destek Personeli

(Berber)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.

b) 3308 sayılı Kanuna göre Erkek Berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Erkek Kuaförlüğü dalından mezun olanlardan belge istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)

c) Alanında 1(bir) yıl deneyim sahibi olmak

ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

e)Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES22

Destek Personeli

(Hayvan Bakıcısı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

2

E

a)Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı-Veteriner Sağlık Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı-Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak.

b)Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde bulunan Ahırların Temizliği ve Hayvanların bakımını yapacaklardır.

c) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

ç)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

DES23

 

Destek Personeli

(Hayvan Bakıcısı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

2

E

a)Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı Alanı-Veteriner Sağlık Dalından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı-Veteriner Sağlık Dalından mezun olmak.

b) Üniversitemiz Veteriner Fakültesinde bulunan Ahırların Temizliği ve Hayvanların bakımını yapacaklardır.

c) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

 

DES24

Destek Personeli

(Asma Tavan)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.

b)Asta Tavan ve Dekorasyon,Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübesi olmak ve belgelendirmek .

c)Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek -

 ç)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

d) Alanıyla İlgili Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak

e)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

f) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır

 

 

DES25

Destek Personeli

(Asma Tavan)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.

b)Asma Tavan ve Dekorasyon,Alçıpan, Fayans, Sıva, İnşaat işlerinde 1 yıl tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek .

c)Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek -

ç)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES26

Destek Personeli

(Kaynakçı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

2

E

a)Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanın  Kaynakçılık Dalından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

c)Alanında 1(bir) yıl Deneyim Sahibi olmak.

ç) Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

 

 

DES27

Destek Personeli

(Kaynakçı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanın  Kaynakçılık Dalından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

c) Görevlendirildikleri birimde birim amiri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek

ç)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

d) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır

 

 

DES28

Destek Personeli

(Kazan Bakımı/Onarımı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Alanının Kazan Yakma Ve Bakımı Dalından mezun olmak.

b)2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

c)Alanında 1(bir) yıl Deneyim Sahibi olmak.

ç) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

d) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünün Kazan Daire Yakma, Bakımı, Kabotajdan gelen suyun dağıtımı gibi iş işlemlerinden görev yapacaktır.

 

 

DES29

Destek Personeli

(Şoför )

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

c) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

ç) SRC - 3 belgesine sahip olmak,

d) İlk Yardım Sertifikası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına Sahip olmak

e)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

f) Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu belgesine sahip olmak.

g) Şoförlük tecrübesine sahip olmak ve SGK kaydıyla belgelendirmek.

h) Üniversitemiz Taşıt İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecektir.

 

 

DES30

Destek Personeli

(Şoför )

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

2

E

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

c) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

ç) SRC - 2 belgesine sahip olmak,

d) Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu belgesine sahip olmak.

e)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

f) Üniversitemiz Taşıt İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecektir.

DES31

Destek Personeli

(Motor-Mekanik Ustası ( Ağır Araç)

Ortaöğretim

KPSS P94

     1

Erkek

a) Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanın Otomotiv Elektromekanik Dalından Mezun Olmak.

b) M.E.B. Onaylı Otomotiv Elektromekanik Ustalık Belgesine Sahip Olmak

c) Her türlü benzin veya dizel yakıtı ile çalışan ağır vasıta araçların motor ayarını, bakım ve onarımını yapabilecek ve yetki dahilindeki arızaları giderebilecek mesleki yeterliliğe ve bilgiye sahip olmak.

d) Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

e) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

f) D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

g) Üniversitemiz Taşıt İşletme Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

DES 32

Destek Personeli

(Kaporta Ustası)

Ortaöğretim

KPSS P94

     1

Erkek

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna göre Motorlu Araçlar Teknolojisi Meslek Alanında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.

c) Her türlü Binek ve Ağır Vasıta araçların kaporta, şase onarım ve kaynak işlerini yapabilecek ve işe alınma branşı ile ilgili kullanılacak her türlü makine, alet ve ekipmanları kullanabiliyor olmak.

d) Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek

e) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

f) En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak

g) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

h) Üniversitemiz Taşıt İşletme Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır

DES 33

Destek Personeli

(Motor-Mekanik Ustası ( Binek Araç )

Ortaöğretim

KPSS P94

     1

Erkek

a) Ortaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanın Otomotiv Elektromekanik dalından mezun olmak.

b M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna göre Alnıyla ilgili Ustalık Belgesine Sahip Olmak.

c) Her türlü benzin veya dizel yakıtı ile çalışan binek araçların motor-mekanik ayarını, bakım ve onarımını yapabilecek ve yetki dâhilindeki arızaları giderebilecek mesleki yeterliliğe ve işe alınma branşı ile ilgili kullanılacak her türlü makine, alet ve ekipmanları kullanabiliyor olmak

d) Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

e) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip

g)Üniversitemiz Taşıt İşletme Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

DES34

Destek Personeli

(Lastik Tamiri Ustası)

Ortaöğretim

KPSS P94

     1

Erkek

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) Her türlü Binek, Traktör ve Ağır Vasıta araçların lastik değişini, bakım ve onarımını yapabilecek ve işe alınma branşı ile ilgili kullanılacak her türlü makine, alet ve ekipmanları kullanabiliyor olmak

c) Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

e) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

f) En az B sınıfı sürücü belgesine, yada E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

g) En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

h) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

I) Üniversitemiz Taşıt İşletme Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

 

 

DES35

Destek Personeli

(Çağrı Merkezi)

Önlisans

KPSS  (P93 )

1

K

a) Uygulamalı İngilizce ve Rehberlik, Uygulamalı İngilizce Türkçe Çevirmenlik, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) Çağrı Merkezlerinde 1 yıl tecrübesi olmak bunu

SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile Belgelendirmek

c)Müşteri Deneyim Sertifikasına Sahip olmak.

ç) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak d)Üniversitemiz Santral biriminde çalıştırılacaktır.

 

 

DES36

Destek Personeli

(Aşçı)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

K

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b)Alanında 1 yıl tecrübesi olmak bunu

SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile Belgelendirmek

c) M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak.

ç) Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

d)2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

e)450 saatlik Aşçı yardımcılığı ve Meb Onaylı Hijyen sertifikalarına sahip olmak

f) Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından görev yapacaktır

 

 

DES37

Destek Personeli

(İnşaatçı/Basit Bakım/Onarım)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a) Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

ç) Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek.

d)Üniversitemizin Açık ve Kapalı alanlarında inşaat İşleri bakımı ve onarım, sıva duvar, kalıp, boya trutuvar ve kazı işlerini vb. bakım ve onarım işlerini yapacaktır.

e) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.

 

 

DES38

Destek Personeli

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

K

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 50 puan almış olmak

c) Kamu veya Özel Sektörde  en az 10 yıl çalıştığına ilişkin SGK belgesi ile belgelemek

ç) Üniversitemiz Rektörlüğe Bağlı birimlerde görev yapacaktır.

 

 

 

Tek01

Teknisyen        (Elektrik)

Ortaöğretim

KPSS  (P94 )

1

E

a)Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

b) Alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile Belgelendirmek

c) 2022 KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Üniversitemiz 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde ve Üniversitemize bağlı tüm konferans salonunda görev yapacaktır.

TEKN 02

Teknisyen

(Elektrik)

Ortaöğretim

KPSS   (P94)

3

E

a)Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.

b) Alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile Belgelendirmek

c) 2022 KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

e) Üniversitemiz Hastanelerinde ve Üniversitemizin diğer Birimlerinde görevlendirilecektir.

TEKN 03

Teknisyen

(Elektrik)

Ortaöğretim

KPSS   (P94)

1

E

a)Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Yüksek Gerilim Sistemleri Bölümünden mezun olmak.

b) Alanında en az 5 yıl tecrübesi olmak bunu SGK’dan alınacak belge ve çalıştığı birimden alınacak olan antenli yazı ile Belgelendirmek

c) 2022 KPSS’den en az 50 puan almış olmak.

ç) M.E.B. Onaylı 3308 sayılı Kanuna göre alanıyla ilgili  Ustalık Belgesine Sahip Olmak

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

e) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapacaktır.

 

 

TEKN1

Tekniker

(Makatronik)

Ön Lisans

KPSS  (P93 )

1

E

a) Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

b) 2022 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

c) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

d) Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirilecektir.

KG 01

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lisans

KPSS   (P3)

10

E

a) Lisans mezunu olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.)

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

f)2022KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

KG 02

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ortaöğretim

KPSS   (P94)

5

E

a) Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi okul) mezun olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) ) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

f)2022KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

KG 03

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ön lisans

KPSS   (P93)

15

E

a) Yükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) ) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

f)2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

g) Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapacaktır.

KG 04

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lisans

KPSS   (P3)

5

E

a) Lisans mezunu olmak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) ) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.

d) İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)2022KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

f) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

KG 04

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ön Lisans

KPSS   (P93)

5

E

a) Yükseköğretim kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak

b)Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

c)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

ç) 175 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 5’den fazla 5’den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+5=80 kg ve en az 75-5=70 kg olmalıdır.

d)İlan başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)2022KPSS’den en az 60 puan almış olmak.

f) Üniversitemiz Hastaneler Başmüdürlüğünde görev yapacaktır.

TOPLAM

244

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
 

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-
Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)
6- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e-devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.

7-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.

8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi,

9-Şoför Adayları için Ehliyet

10- Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Ustalık Belgesi,

11- Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Ehliyet,

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.)

 Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 2(iki)  katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.

ADRES :

Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 /  Destek Tel: 2308- 2320- 5182-5136
İlk başvuru Tarihi : 16.03.2023

                    Son Başvuru Tarihi : 26.03.2023 (saat 23:59’kadar )            

Editör: Ertuğrul Gülmez