Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

Sağlık Personeli Ek Ödeme Taban Ücret Tablosu Sağlık Personeli Ek Ödeme Taban Ücret Tablosu

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doktor ve diş hekimlerine ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler ihdas edilmişti. Bu maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın imzasıyla komisyona çekildi. Komisyon konuyla ilgili 12 Aralık tarihinde toplanacak.