Denizli il sağlık müdürü 14 mart tıp bayramın da diş hekimi Oğuz Miraç Sönmez’den savunma istedi.

Kentte özel muayenehanesi olan diş hekimlerinden ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri hastaların elektronik ortama kaydedilen verilerini kurum ile paylaşılmadığına yönelik İl Sağlık Müdürlüğünün soruşturma açması tepki topladı.

Denizli İl Sağlık Müdürü, hastalara ait elektronik ortamda kaydedilen kişisel verileri kurum ile paylaşmayan diş hekimlerinden savunma istedi. Diş hekimi Sönmez, “Hasta haklarını koruduğum için savunmam istendi, bu kabul edilemez” dedi.

Diş Hekimi Oğuz Miraç Sönmez, bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek "Hasta haklarını koruduğum için savunmam istendi, bu kabul edilemez. İl sağlık müdürü, asıl sen savunma ver" diye konuştu.

ANAYASA’YA AYKIRI

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk imzasıyla, 14 Mart Tıp Bayramı’nda özel klinik ve muayenehane işleten diş hekimlerine giden tebligatlarda "Sağlık kurumlarına başvuran hastalara ait verilerin elektronik ortama kaydedilip arşivlenmediği görüşmüştür" denilerek savunma sunmaları istendi. Söz konusu yazıda, “Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrasında ‘sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara ait veriler elektronik ortamda kaydedilir. Verilerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi hususlarında bakanlığın kayıt tescil sisteminde kayıtlı bir sağlık bilgi yönetim sistemi kullanılması zorunludur.’ Yine yönetmelik geçici madde 15. Fıkrasında ‘mevcut sağlık kuruluşları, 1.3.2023 tarihine kadar 22. maddenin 1. fıkrasına uygun şekilde kayıtların elektronik ortamda tutulabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamlar’ hükmü mevcuttur. Bu kapsamda tespit edilen eksikliklerle ilgili savunmanızın 7 gün içinde müdürlüğümüze sunulması hususunda gereğini rica ederim” denildi.

Savunması istenen diş hekimlerinden Oğuz Miraç Sönmez, BirGün’e yaptığı açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü’nün kanunları ve Anayasayı çiğnediğini söyledi. Sönmez "Kişisel verilerin toplanmasının hem Anayasa’ya hem de bazı kanunlara aykırı olduğunu Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) de belirtmişti. Hatta bununla ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) yürütmeyi durdurma kararı da aldırmıştı” dedi. Bu kararın ardından Sağlık Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğine gittiğini anımsatan Sönmez, ardından TDB’nin hastaların kişisel sağlık bilgilerinin sınırsız paylaşımının zorunlu tutulmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek yeniden Danıştay’a söz konusu uygulamaya ilişkin yürütmenin durdurulması davası açtığını anlattı.

İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası İngiltere'yi Dehşete Düşüren Olay: 7 Bebeği Öldüren Hemşireye Müebbet Hapis Cezası

HUKUKSAL SÜREÇ SÜRÜYOR

Hukuksal sürecin devam ettiğini belirten Sönmez, “Hukuki süreç devam ederken yapılmak istenenleri kabul etmiyoruz” dedi. Sönmez, savunmasında şunları söyledi: “Denizli İl Sağlık müdürü Berna, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ben ve çok sayıda hekimin eline ulaşmış olan bir ‘savunma isteme’ talebin oldu. Adalet kavramına aykırı olduğu kesin olan bu talebin hakkında, hukuksal süreç de henüz sonuçlandırılmamışken, bana dediğin şey şudur. ‘Neden hasta haklarına, evrensel insan haklarına, Anayasa 20. Maddeye, 6698 ve 1219 sayılı kanunlara, yönetmeliklere aykırı davranıyorsun. Bak müdür Berna, bana bunu sorman, bence senin bir savunma hazırlamanı gerektiriyor. Bu yüzden, esas senin savunma hazırlamanı öneririm.”TDB ise 28 Şubat’ta özetle şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Danıştay 10. Dairesi’nde dava açılmış ise de davalı bakanlığın savunması 20.02.2023’te dosyaya sunulmuş olup, yürütmenin durdurulması talebi ile ilgili karar verilmesi beklenmektedir. Bu süreçte, hukuka aykırı olan yönetmelik düzenlemesine uyulmayarak veri gönderme sistemine dahil olunmaması nedeniyle ilk iki tespitte uyarı cezası şeklindeki idari yaptırımın uygulanmasının göze alınması, söz konusu ceza verilirse iptali için dava açılması şeklinde meşru direnme hakkı kullanılabilir. "

Editör: Sinan Yıldırım