Kadınlara ve yeni doğanlara hayati destek sağlayarak doğum risklerini azaltan ebeler, günümüz koşullarına uygun meslek yasası çıkarılmasını, mesleklerine hak ettiği değerin verilmesini istemektedir. Böylesine hayati bir görevi üstlenen ebeler ülkemizde hak ettiği değeri görmemektedir.

Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı Ege Üniversitesi Hastanesi Çalışanları İş Bıraktı: Ödemeler Yapılmadı

Yasal düzenlemeden kaynaklanan boşluklar nedeni ile ebelik mesleği görev, yetki ve sorumluluklarının belirsizliği halen daha devam etmektedir. Ebeler, kurum ihtiyaçları doğrultusunda alan dışı çalıştırılmaktadır.

Siyasi iktidar, “Ebelerin görev tanımları, aldıkları eğitimin düzeyi de dikkate alınarak çağın gereklerine uygun hale getirilecek” iddiası ile torba yasa içinde bir düzenleme TBMM gündemine getirmiş ancak bu baştan savma bir şekilde hazırlan düzenlemeyi bile Meclis’ten geçirememiştir.

Ağır ve kötü çalışma koşullarını düzeltmesini talep eden ebelerin, özlük hakları konusundaki beklentileri de halen karşılanmamıştır.

Tüm sağlık çalışanları için yoksulluk sınırının üzerinde, insan onuruna yaraşır bir yaşam koşullarını sağlayacak maaş düzeyi sağlanmalıdır. Sabit ödeme / performans ödemesi gibi sağlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmeli; en düşüğü yoksulluk sınırının üzerine olacak şekilde, kadro derecesine göre maaşlarda kademeli artış yapılmalıdır.

Tüm kamu çalışanları için ek göstergeler kademeli olarak yükseltilmeli; yıpranma payı hakkının her bir yıl için 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmelidir.

Yeterli sayıda kadrolu, güvenceli ebe alımı sağlanmalıdır

Genel Sağlık-İş olarak; sağlık emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuştuğu günleri birlikte yaratmak umudu ile; 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyoruz.

Dr. Derya Uğur
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

Editör: Sinan Yıldırım