Yönetmelikte aile hekimliği asistanlarının klinik eğitimlerini aile hekimliği uygulaması içinde tamamlaması amacıyla 2015’ten itibaren açılan EASM ve Eğitim Aile Hekimliği Birimlerinde (EAHB) görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı çalışanı ve eğitim kurumuna yapılacak ödemeler ile sözleşme esasları belirlendi.

Bu çerçevede asistanların saha eğitimleri için aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversitelerde valilikle üniversite rektörlüğü arasında imzalanacak sözleşmeyle, Bakanlığa bağlı eğitim araştırma hastanelerinde ise doğrudan Bakanlıkça, asistan sayısı esas alınarak eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılabilecek. Merkez ve birimlerin açılışı, hangi personelin görev yapacağı gibi detayların düzenlendiği yönetmelikte eğitim kurumu ve personele yapılacak ödeme oranları yer aldı.

Temel ve teşvik ek ödemeler yapılacak

Yönetmeliğin yayımlanmasından önce açılan eğitim aile sağlığı merkezleri ve eğitim aile hekimliği birimlerinin işletmesi eğitim kurumunun talebi ile Bakanlığın onayıyla il sağlık müdürlüğüne devredilebilecek.

Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması Cinsel İstismardan Tutuklanan Doktora Tahliye, Genç Kıza İftira Soruşturması

Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarınca açılan eğitim aile sağlığı merkezleri/eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarına 1 Temmuz 2022 tarihinden yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar temel ek ödemeleri ve eğiticilerin teşvik ek ödemeleri (çalışılan süre dikkate alınarak) eğitim kurumunca yapılacak.

Söz konusu yönetmelikle 2014’te yayımlanan Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yeni yönetmelikle uygulamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi, kamu yararı, hizmet ihtiyacına yönelik düzenlemeler yer alırken, EASM’lerin açılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

EASM’lerin açılmasını kolaylaştıracak yönetmelikle, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kişiye yönelik koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetinin uzmanlar tarafından verilmesi sağlanarak hizmet kalitesinin daha da artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Editör: Sinan Yıldırım