Yapılan Yönerge değişikliğiyle ek ödemede Nisan ayı itibariyle hedef katsayısı uygulanacak. Hedef kat sayının ilk belirlemelere göre 1,00 ile 1,3 arasında olması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından Sağlık Tesisleri Kurum Hedef Kat Sayısı hesaplama yönergsi yayımlandı.

112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İsim Listesi Yayımlandı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İsim Listesi Yayımlandı

Ek Ödeme Yönergesi Değişti!

Sağlık Bakanlığı ek ödemede bu zamana kadar hedef katsayısı uygulamasını yapmamıştı. Dolayısıyla önceki dönemlerde hedef katsayı 1,00 oranı uygulanmış gibi değerlendirilebilir. Yönerge değişikliği sonrasında bu oran 1,00 ile 1,3 arasında olacak. 

Ek Ödeme Yönerge İle %30 Daha Fazla Ödebilecek!

Hedef katsayı uygulaması ile hastane bazlı bazı hedeflerin gerçekleştirilmesi durumuna göre Yüzde 30'a kadar daha fazla ek ödeme dağıtılabilecek.

Yayımlanan yönergede şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, döner sermayeden dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan olarak kullanılacak olan kurum hedef katsayısının hesaplanmasına esas 2/2/2023 tarihli ve E-32693113-010.04-208632646 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Yönerge” yayımlanarak 1/4/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna istinaden Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 10.03.2023 tarih ve E-32693113-010.04-211099503 sayılı üst yazı ve konu ile ilgili ekler aşağıda yer almaktadır.”

Ek. Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Bakan Oluru ve Yönerge.pdf
Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Yönergenin Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Üst Yazısı.pdf
EK-2 Sağlık Tesisleri Kurum Hedef Göstergeleri, Gösterge Verileri, Hesaplama Yöntem ve Açıklamaları.pdf
EK-1 Sağlık Tesislerinin Yer Aldığı Gruplara Ait Listeler.pdf
EK-3 Sağlık Tesisi Gruplarına Göre Puanlama Cetvelleri.pdf
EK-4 Sağlık Tesisleri Gruplara Göre Hedef Değer Tabloları.pdf
EK-5 Sağlık Tesisi Puanlarına Göre Kurum Hedef Katsayısı Dağılım Tablosu.pdf

Editör: Ertuğrul Gülmez