Mahkemeden ‘Hak İhlali' Kararı: ‘Aile Bütünlüğü’ Detayı Mahkemeden ‘Hak İhlali' Kararı: ‘Aile Bütünlüğü’ Detayı

Türk Sağlık Sen Açıklaması;

Tekirdağ’da Şehir hastanesinde görevli uzman doktor üyemizin KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan eşinin yanına gitmek için Trabzon’a tayin talebinin reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı. 

Açılan davanın Tekirdağ 2. İdare Mahkemesince reddedilmesi üzerine istinaf başvurusunda bulunulmuştu.

İstinaf davasını görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi verdiği kararda tayin talebinin reddedilmesine gerekçe gösterilen Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20. Maddesinin 2/c bendi hükmünün bir bütün olarak değerlendirildiğinde,  C bendinin sonunda yer alan “Bu bendin birinci cümlesi stratejik personeli için uygulanamaz” hükmünün aile mazeretine ilişkin cümleyi kapsamadığına dikkat çekti.  Teşkilatı olmadığı için tayin yaptıramayan personelin bulunduğu yerde aile birliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Mahkeme bu nedenle istinaf başvurumuzun kabulüne, Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Editör: Ertuğrul Gülmez