İcap nöbet ücretinin en fazla 120 saate kadar ödenebileceğine dair 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi.  Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, konuyla ilgili 6 ay içinde kanuni düzenlemenin yapılması gerekiyor. 

“Sağlık Çalışanlarına Orantısız Bir Külfet Yükleniyor”

Anayasa Mahkemesi kararında, “Sağlık çalışanlarının yükümlü tutulacağı icap nöbetine bir üst sınır getirmediği gibi söz konusu sınırın aşılmasının makul karşılanabildiği, personel temininde güçlük çekilmesi şeklindeki çok istisnai hallerde bu fazla çalışmayı telafi edecek bir ücretin ödenmesini de güvence altına almamaktadır. İcap nöbeti yükümlülüğünün Anayasa'nın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır” denildi. 

Kararda, memurların ve sözleşmeli personelin icap nöbeti tutabileceği, sağlık hizmetlerinin acil durumlarda bile kesintisiz sürdürülmesi gerektiği için sağlık personelinin icap nöbeti tutmasının makul karşılanması gerektiği belirtildi. 

İcap nöbeti boyunca sağlık çalışanı kural olarak evde olsa da göreve çağrıldığında gitmek zorunda kalması onun zihnen ve bedenen yeterince dinlenmesini engelleyeceğine dikkat çekilen kararda, bu durumun Anayasa ile güvence altına alınmış olan dinlenme hakkını ihlal ettiği belirtildi. 

Anayasa Mahkemesi, icap nöbet ücreti ödenmesini 120 saatle kısıtlayan hükmü, Anayasa’nın 18. maddesindeki angarya yasağı ve zorla çalıştırma yasağı maddesine aykırı bularak iptal etti.  

“İcap Nöbeti Tutan Tüm Çalışanlara İcap Nöbet Ücreti Ödenmeli”

Sağlık-Sen olarak tüm sağlık çalışanlarına icap nöbeti ödenmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere icap nöbet ücreti memur ve sözleşmeli sağlık çalışanlarına ödenmesi gereken bir ücrettir. Uzman hekim dışındaki sağlık çalışanlarına ödenmemesine dair uygulamaya da bu karar çerçevesinde bir son verilmelidir. 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesi ve Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca icap nöbeti tutan tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanmasını sağlayacak yeni bir düzenlemenin kısa sürede hayata geçirilmesini istiyoruz.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla, icap nöbet ücretinin en fazla 120 saate kadar ödenebileceğine dair kanun hükmü iptal edildi. 

İcap nöbet ücretinin en fazla 120 saate kadar ödenebileceğine dair 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildi.  Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, konuyla ilgili 6 ay içinde kanuni düzenlemenin yapılması gerekiyor. 

“Sağlık Çalışanlarına Orantısız Bir Külfet Yükleniyor”

Anayasa Mahkemesi kararında, “Sağlık çalışanlarının yükümlü tutulacağı icap nöbetine bir üst sınır getirmediği gibi söz konusu sınırın aşılmasının makul karşılanabildiği, personel temininde güçlük çekilmesi şeklindeki çok istisnai hallerde bu fazla çalışmayı telafi edecek bir ücretin ödenmesini de güvence altına almamaktadır. İcap nöbeti yükümlülüğünün Anayasa'nın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır” denildi. 

O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak O Başhekim Bir Daha Yöneticilik Yapamayacak

Kararda, memurların ve sözleşmeli personelin icap nöbeti tutabileceği, sağlık hizmetlerinin acil durumlarda bile kesintisiz sürdürülmesi gerektiği için sağlık personelinin icap nöbeti tutmasının makul karşılanması gerektiği belirtildi. 

İcap nöbeti boyunca sağlık çalışanı kural olarak evde olsa da göreve çağrıldığında gitmek zorunda kalması onun zihnen ve bedenen yeterince dinlenmesini engelleyeceğine dikkat çekilen kararda, bu durumun Anayasa ile güvence altına alınmış olan dinlenme hakkını ihlal ettiği belirtildi. 

Anayasa Mahkemesi, icap nöbet ücreti ödenmesini 120 saatle kısıtlayan hükmü, Anayasa’nın 18. maddesindeki angarya yasağı ve zorla çalıştırma yasağı maddesine aykırı bularak iptal etti.  

Editör: Sinan Yıldırım